Jätkusuutlikkus

Nachhaltigkeit

Vastutus


Miele jaoks on jätkusuutlik kauplemine elementaarne osa ja alus ettevõtte väärtustest ja tavadest pikaajaliseks ettevõtte eduks. Miele on ÜRO jätkusuutliku arengu organisatsioon Global Compact liige ning „Mitmekesisuse harta” allkirjastaja. Iga kahe aasta tagant esitab Miele jätkusuutlikkuse aruande.

Loe edasi miele-sustainability.com

Teave kriitiliste ainete kohta

Teave kriitiliste ainete kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist, edaspidi REACH) artiklile 33

Rohkem teavet Miele.ee/Reach