Andmekaitse / Küpsised

Andmekaitse

Privaatsuspoliitika

Head kasutajad!

Kasutame võimalust, et jagada teiega teavet andmekaitse kohta, mis on seotud meie veebi- ja mobiilipakkumistega, milleks on:

 • meie veebileht: www.miele.ee
 • meie veebipood: shop.miele.ee
 • samuti kõik rakendused iOS-i ja Androidi jaoks

Eessõna

Miele SIA Eesti filiaal, reg-nr 12128751, aadress: Kesk-Ameerika tn 7-1, EE-10122 Tallinn kui nende veebipakkumiste vastutav andmetöötleja  (edaspidi „Miele“), vastutame teie kui meie pakkumiste kasutaja isikuandmete töötlemise eest isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses.

Meie kontaktandmed:

Miele SIA Eesti filiaal

Kesk-Ameerika tn 7-1,

EE-10122 Tallinn, Eesti

E-posti aadress: privacy@miele.ee

Suhtume teie privaatsuse ja isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt. Seetõttu töötleme teie isikuandmeid ainult kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktide, selle privaatsuspoliitika ja isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Selle privaatsuspoliitika eesmärk on teavitada teid, milliseid isikuandmeid me töötleme seoses oma veebi- ja mobiilipakkumistega teile, mis eesmärgil me seda teeme ja millistel õiguslikel alustel on see lubatud.

Andmekaitseametnik

Meie andmekaitseametniku poole pöördumiseks kirjutage aadressil privacy@miele.ee

Isikuandmed

Isikuandmed hõlmavad teavet, mis on seotud tuvastatud või tuvastamata füüsilise isikuga. Füüsilist isikut tuvastatakse otseselt või kaudselt eelkõige kordumatu tunnuse abil, milleks on nimi, isikukood, asukohaandmed, veebiidentifikaator, samuti või üks või mitu eritunnust, mis väljendavad selle füüsilise isiku füüsilist, füsioloogilist, geneetilist, vaimset, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset identiteeti. See hõlmab kogu teavet teie identiteedi kohta (nt teie nimi, e-posti aadress või postiaadress, teie kliendinumber ja veebiidentifikaatorid). Samas andmed, mida ei ole võimalik seostada teie identiteediga (nt võrgukasutajate arv), ei ole isiku tuvastamist võimaldavad andmed.

Te võite kasutada meie veebi- ja mobiilipakkumisi oma isikut avaldamata ja isikuandmeid edastamata. Kuid meie veebipoe, rakenduste ning mõnede Miele veebilehe ja rakenduste teenuste kasutamisel kogutakse ka teie isikuandmeid.

Isikuandmete säilitamine

Säilitame teie andmeid spetsiaalselt kaitstud serverites. Nende kaitsmiseks on võetud tehnilised ja korralduslikud meetmed, mis kaitsevad teie andmeid kadumise, hävimise, juurdepääsu, muutmise või levitamise eest volitamata isikute poolt. Teie andmetele pääsevad juurde vaid vähesed volitatud isikud, kes vastutavad serverite tehnilise, kaubandusliku või toimetusliku toe eest.

Teie isikuandmed on krüptitud ja need edastatakse läbi Interneti. Kasutame andmeedastuseks SSL-krüptimist (Secure Socket Layer).

Andmetöötluse õiguslik alus

Kui me saame nõusoleku teie isikuandmete töötlemiseks, on isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a: andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.

Kui teie isikuandmeid töödeldakse sellepärast, et see on vajalik lepingu täitmiseks või teiega sõlmitud lepingulise suhte kontekstis, on isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b: isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.

Kui me töötleme teie isikuandmeid juriidilise kohustuse täitmiseks, on isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c: isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks.

Isikuandmete töötlemise õigusliku alusena kohaldatakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f, kui isikuandmete töötlemine on vajalik meie ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

Käesoleva privaatsuspoliitika oluline osa on alati välja tuua õiguslik alus, millele tuginedes me teie isikuandmeid töötleme.  Miele õigustatud huvid on järgmised.

Kasutame isikuandmeid selleks, et

 • osutada teenuseid (sh toodete müük ja tarne), mida pakume oma veebilehel www.miele.ee ja veebipoes shop.miele.ee;
 • identifitseerida klient/tarbija;
 • vältida petturlikke tehinguid;
 • kohandada teenuseid, mida pakume veebilehel www.miele.ee;
 • saata e-sõnumeid, hinnapakkumisi, tellimuse kinnitusi, arveid ja sooritada finantstehinguid;
 • saata tellimuse kinnitusi (sh teave Miele korraldatud kokandusüritustest) e-kirja teel;
 • vastata küsimustele ja päringutele seoses veebilehega www.miele.ee;
 • teavitada ühiskonda Miele tegevustest.

 

Andmete hävitamine ja säilitamise kestus

Kustutame või blokeerime teie isikuandmed alati, kui säilitamise eesmärk on lõppenud. Kuid andmete säilitamist võidakse jätkata, kui see on sätestatud meie suhtes kohaldatavates õigusaktide nõuetes, näiteks seoses kohustusliku säilitamis- ja dokumenteerimiskohustusega. Sellisel juhul kustutame või blokeerime teie isikuandmed pärast vastavate nõuete kehtimise lõppu.

Andmetöötlus seoses meie pakkumiste üldise kasutamisega

Teave kasutamise ja teie kasutatavate sidevahendite kohta

Iga kord, kui lähete meie veebilehele või vaatate meie mobiilipakkumisi, kogume teie kasutatava seadme kohta järgmist teavet: teie brauseri päring ning selle päringu kuupäev ja kellaaeg. Lisaks registreeritakse selle päringu osana edastatud andmete olek ja hulk. Samuti kogume toote- ja versiooniteavet kasutatava brauseri ning seadme operatsioonisüsteemi ja internetiteenuse pakkuja kohta. Jälgime pidevalt, milliselt veebilehelt selle teenuse juurde tuldi.

Töötleme neid andmeid nii, et sisu, näiteks veebilehe sisu, kuvatakse teie seadmesse. Peale selle kasutame andmeid veebi- ja mobiiliteenuste toimimiseks ning häirete tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks, veebi- ja mobiiliteenuste kasutamise ulatuse määramiseks ning kohanduste või täiustuste tegemiseks.

Küpsiste kasutamine

Me kasutame küpsiseid. Need on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis salvestavad teatud sätted ja andmed, et jagada meiega veebis teavet teie brauseri kohta. Tavaliselt sisaldab küpsis selle domeeni nime, kust küpsisefail saadeti, samuti teavet küpsise vanuse ja tähtnumbrilise identifikaatori kohta.

Teavitame teid küpsiste kasutamisest eelnevalt koos vastava märkusega bänneril.

Need küpsised võimaldavad meil koguda ja säilitada järgmiseid andmeid:

 • keeleseaded;
 • otsinguseaded;
 • veebivormi sisu;
 • kasutaja tuvastamise või autentimise teave;
 • ostukorvis olevad tooted;
 • Notepadis olevad tooted;
 • ostukonsultandilt saadud tooted.

Teie andmed, mida kogutakse küpsiste abil, on pseudonüümitud, et andmeid ei saaks seostada konkreetse kasutajaga.

Küpsiste abil andmetöötluse õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

Google'i teenused

Me kasutame oma veebisaidil mitmesuguseid teenuseid, mida osutab Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa (edaspidi: Google).

Lisateabe saamiseks Google'i teenuste kohta külastage palun aadressi http://www.google.com/privacy/ads/.

Google Analytics

Meie veebisaidil kasutatakse vajaduspõhise kujundamise ja veebisaidi täiustamise huvides teenust Google Analytics. Teenuse Google Analytics puhul kasutatakse niinimetatud küpsiseid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse ja mis võimaldavad analüüsida, kuidas te veebisaiti kasutate. Küpsisega loodav teave edastatakse tavaliselt USAs asuvasse Google'i serverisse ja säilitatakse seda seal. Kasutame sellel veebisaidil IP anonüümimise laiendust (mida nimetatakse IP maskimiseks), st Google lühendab teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Täielik IP-aadress saadetakse Google'i serverisse USAs vaid erandjuhtudel ja lühendatakse seal.

Google kasutab seda teavet käesoleva veebisaidi käitaja nimel, et hinnata seda, kuidas te veebisaiti kasutate, koostada aruandeid tegevuse kohta veebisaidil ning osutada veebisaidi käitajale muid teenuseid, mis on seotud veebisaidi ja interneti kasutusega.

Andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse ehk GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f.

Samuti hõlmavad Google'i teenused aruandlust meie reklaamimistegevuste tõhususe kohta (ka seadmete vahel), demograafiliste andmete ja meie kasutajate huvide kohta ning veebireklaami seadmetevahelise esitamise funktsioonide kohta, kui teil on Google'i konto ja teile kuvatakse isikupärastatud reklaame (edaspidi: isikupärastatud reklaamid). Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslik alus teie nõusolek, mille olete Google'ile andnud, isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a.

Te saate oma andmete kogumist või analüüsimist Google Analyticsis vaidlustada; selleks laadige alla ja paigaldage järgmisel lingil saadaolev veebisirvija lisandmoodul: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Meie saadetud ja küpsistega seotud andmed, kasutajatunnused (nt kasutaja ID) või reklaamide IDd kustutatakse automaatselt 14 kuu pärast.

Lisateabe saamiseks teenuse Google Analytics tingimuste kohta külastage palun aadressi http://www.google.com/analytics/terms/.

Google'i taasturundusfunktsioonid

Google'i taasturundusfunktsioon võimaldab meil kuvada oma kasutajatele reklaame vastavalt nende huvidele meie muudel veebisaitidel, mis kuuluvad võrgustikku Google Ads (niinimetatud Google'i reklaamid või reklaamid muudel veebisaitidel). Selleks analüüsitakse kasutajate toiminguid meie veebisaidil, et pärast meie veebisaidi külastamist oleks võimalik kasutajatele kuvada sihitud reklaame ka muudel saitidel. Google salvestab Google'i teatud teenuseid või Google Display Networki veebisaite külastavate kasutajate veebisirvijatesse numbri. See number registreerib nende kasutajate külastused.

Andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse ehk GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f.

Google'i-poolse küpsiste kasutamise saab keelata; selleks paigaldage järgmisel lingil saadaolev lisandmoodul: www.google.com/settings/ads/plugin

Konversiooni jälgimine Google'is

Samuti kasutame Google'is selles kontekstis konversiooni jälgimist. Kui klõpsate Google'i esitatud reklaami, salvestatakse teie seadmes 30-päevane konversiooni jälgimise küpsis. Need küpsised ei ole mõeldud isiku tuvastamiseks. Konversiooniküpsisega kogutavat teavet kasutatakse konversioonistatistika loomiseks Google Adsi reklaamijatele.

Nende andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse ehk GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f.

Saate Google'i huvipõhised reklaamid oma veebisirvijas keelata, kui lülitate välja sätte http://www.google.com/settings/ads või loobute valikust http://www.aboutads.info/choices/.

Google'i turundusplatvormi lisateenused

Lisaks kasutatakse meie veebisaidil veel Google'i turundusplatvormi lisateenuseid (varasem Google doubleclick). Nendes teenustes kasutatakse küpsiseid, et esitada kasutajatele asjakohaseid reklaame, täiustada kampaania tulemuslikkuse aruandeid või ennetada reklaamide korduvat kuvamist kasutajatele.

Google teeb küpsise ID põhjal kindlaks, milliseid reklaame millises veebisirvijas esitatakse, vältides selle abil korduvat esitamist. Lisaks saab Google küpsise ID abil jälgida niinimetatud konversiooni ehk seda, kas kasutaja läheb pärast reklaami nägemist hiljem reklaamija veebisaidile ja ostab sealt midagi. Google'i väitel ei sisalda sellised küpsised isikuandmeid.

Teie veebisirvija loob automaatselt otseühenduse Google'i serveriga. Meil ei ole mõju selle üle, millises ulatuses ja kuidas kasutatakse edasi andmeid, mida Google selle tööriista abil kogub. Google'i sõnul saab Google nende teenuste kasutamisel teavet, millele te olete meie veebisaidi asjakohases osas või meiepoolset reklaami klõpsates juurde pääsenud. Kui olete registreerunud Google'i teenuses, saab Google siduda külastuse teie kasutajakontoga. Isegi kui te ei ole Google'is registreerunud või ei ole sisse loginud, on võimalus, et teenuseosutaja leiab ja salvestab teie IP-aadressi.

Lisaks võimaldavad Google'i küpsised meil mõista, kas teete teatavaid toiminguid meie veebisaidil pärast seda, kui olete vaadanud või klõpsanud mõnda meie reklaami Google'i või muul platvormil (konversiooni jälgimine) (Floodlight). Google saab selle küpsise abil teada, millist sisu olete meie veebisaitidel vaadanud, nii et hiljem saab teile saata sihitud reklaame. 

Saate jälgimisprotsessi vältida, kui seadistate oma veebisirvija tarkvara vastavalt (nt kolmandate isikute küpsised keelatud), inaktiveerite konversiooni jälgimise küpsised, blokeerides oma veebisirvija sätetes domeeni www.googleadservices.com küpsised, isereguleerimiskampaanias About Ads osalevate teenuseosutajate huvipõhiste küpsiste puhul aadressil www.google.com/settings/ads lingi http://www.aboutads.info/choices kaudu või lingi http://www.google.com/settings/ads/ kaudu. Juhime tähelepanu, et sellisel juhul ei pruugi te saada täielikult kasutada kõiki selle pakkumise funktsioone.

Lisateabe saamiseks Google Marketing Platformi kohta külastage palun aadressi https://marketingplatform.google.com/. Samuti leiate lisateavet algatuse Network Advertising Initiative (NAI) saidilt aadressil http://www.networkadvertising.org/.

Andmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a.

 

Meta Pixel (endine Facebook Pixel)

Kasutame oma veebisaidil skripti Meta Pixel, mis on JavaScripti koodilõik, mille abil saame jälgida teie tegevusi meie veebisaidil (ostuni jõudmise jälgimine) ning kasutada Facebooki taasturundusfunktsiooni (kohandatud sihtrühmad), mida pakub ja/või kasutab ettevõte Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa (edaspidi: Facebook või Meta).

Meta Pixel võtab vastu ja töötleb järgmisi andmeliike: http-päised, Pixeli-spetsiifilised andmed (muu hulgas Pixel ID ja Facebooki küpsis), nupuklõpsamisandmed, valikulised väärtused ja vormiväljanimed. Facebook Pixel võimaldab Facebookil pakkuda teile Facebooki tooteid ning mõista teie kohta saadavat teavet, sealhulgas teave selle kohta, kuidas te kasutate muid veebisaite ja rakendusi, kas olete registreeritud või sisse logitud või mitte. Lisateavet Meta küpsiste ja töödeldavate andmete kohta leiate siit ning meie küpsiste kasutamise põhimõtted

Meta ja meie töötleme teie andmeid kaasvastutavate töötlejatena isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 26 tähenduses. Meta ja meie vahelise kaasvastutava töötleja sisu koha saate teavet siit: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Lisateavet Meta kohta saate Meta andmekaitsepõhimõtetest, mille leiate siit: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Üldiselt töödeldakse teie andmeid Euroopa Liidus. Aga võib ka juhtuda, et teie andmed tuleb edastada väljapoole Euroopa Liitu, näiteks USAsse ettevõttele Facebook Inc., ja seal töödelda. Sellisel juhul kaitstakse teie andmeid asjakohaste kaitsemeetmetega, nagu on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 lõikes 2, eelkõige, kuid mitte ainult ELi ja ELi-väliste riikide vahelist isikuandmete edastamist käsitlevate standardsete lepingutingimustega (need leiate siit)

Teisenduse jälgimine

Kasutame Meta Pixelit teie tegevuse jälgimiseks, et analüüsida oma ostuni jõudmise protsessi tõhusust ja täiustada pidevalt oma veebisaiti.

Facebooki kohandatud sihtrühmad

Kasutame Meta Pixelit selleks, et kuvada veebisaidi kasutajatele nende huvil põhinevaid reklaame (edaspidi: Facebooki reklaamid) osana nende külastusest sotsiaalvõrgustikus Facebook või ka muudel sellistel veebisaitidel, mis samuti seda protsessi kasutavad. Soovime kuvada teile huvi pakkuvaid reklaame, et muuta meie veebipakkumised teie jaoks huvitavamaks.

Sisseloginud kasutajad saavad funktsiooni “Facebooki kohandatud sihtrühmad” keelata lingi https://www.facebook.com/settings/?tab=ads# kaudu.

 

Qualtrics

Kasutame oma veebilehel teenuseid, mida osutab ettevõte Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA, eesmärgiga teha oma toodete ja teenuste korrapäraseks täiustamiseks kliendi-, toote- ja kaubamärgiuuringuid. Uuringus osalejate kohta töödeldakse ainult logiandmeid (kuupäev ja ajatempel / teave teie veebisirvija ja selle sätete kohta / teave teie seadme kohta / kasutusandmed). Saate vabalt otsustada, kas soovite uuringus osaleda. Kui te ei soovi osaleda, võite uuringu hüpikakna selle paremas ülanurgas olevast nupust “X” lihtsalt sulgeda. Andmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek, isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta ning muudatused jõustuvad sellest alates.

Ettevõtte Qualtrics teenuste kasutamisega seoses kasutame ka Qualtricsi küpsiseid, peamiselt selleks, et saaksime uuringuseansside üle paremini arvet pidada või uuringuseansse säilitada. Palun vaadake meie küpsiste kasutamise põhimõtetest lisateavet Qualtricsi küpsiste kasutamise kohta. Lisateavet ettevõtte Qualtrics LLC ja selle kohta, kuidas Qualtrics kasutab isikuandmeid, saate aadressilt https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

Registreerimine

Teil on võimalik end registreerida nii meie veebi- kui ka mobiilipakkumiste kasutajaks. Selleks peate sisestama nõutud andmed, nagu nimi, aadress ja e-posti aadress. Samuti salvestame registreerimise kuupäeva ja kellaaja ning IP-aadressi. Registreerimisprotsessi osana saame teie nõusoleku andmete kasutamise kohta.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus registreerimisel on andmesubjekti antud nõusolek töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil. Kui registreerute lepingu täitmiseks või algatamiseks meiega, on lisaks sellele isikuandmete töötlemise õiguslik alus –

töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.

Registreerimine on vajalik lepingu täitmiseks või algatamiseks teatud teenuste osutamiseks.

Me säilitame teie andmeid seni, kuni see on vajalik lepingu täitmiseks. Peale selle säilitame neid andmeid lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ning majandus- ja maksustamisperioodidest tuleneva kohustusliku aja jooksul. See säilitusperiood on tavaliselt kolm aastat vastava kalendriaasta lõpust alates.

Meie veebipoes tehtud tellimuste töötlemine

Teie isikuandmeid kasutatakse tellimuste töötlemiseks ainult meie ettevõttes ja sidusettevõtetes ning tellimust töötlevas ettevõttes.

Tellimuse töötlemisel teeme koostööd erinevate ettevõtetega, kes vastutavad makse töötlemise ja logistika eest. Tagame, et meie partnerid järgivad isikuandmete kaitse eeskirju. See tähendab, et edastame teie aadressi andmed (nimi, aadress, telefoninumber) vastavale veoettevõttele, kes seejärel tarnib teile teie tellitud tooted.

Selle õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks teiega.

Me säilitame teie andmeid seni, kuni see on vajalik lepingu täitmiseks. Peale selle säilitame neid andmeid lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ning majandus- ja maksustamisperioodidest tuleneva kohustusliku aja jooksul. See säilitusperiood on tavaliselt kolm aastat vastava kalendriaasta lõpust alates.

Tellimuste eest tehtud maksete töötlemine

Sõltuvalt valitud maksemeetodist võib tellimuste eest tehtud maksete töötlemine toimuda teenusepakkuja kaasamise kaudu.

Krediitkaardiga maksmisel edastatakse vajalikud andmed (nt nimi, aadress ja ostuandmed) vastavale krediitkaardiettevõttele.

Maksete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks teiega.

Me säilitame teie andmeid seni, kuni see on vajalik lepingu täitmiseks. Peale selle säilitame neid andmeid lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ning majandus- ja maksustamisperioodidest tuleneva kohustusliku aja jooksul. See säilitusperiood on tavaliselt kolm aastat vastava kalendriaasta lõpust alates.

Andmete täiendav töötlemine Miele pakutavaid rakendusi kasutades

 

Rakenduste kasutamisel töödeldakse järgmisi andmeid:

 • registreerimisandmed;
 • kliendinumber, Miele konto;
 • seadme(te) seerianumber;
 • seadmete funktsionaalsed omadused, seadme põhiandmed;
 • seadme kasutusandmed;
 • seadme olekuandmed;
 • rakenduse kasutusandmed;
 • telekommunikatsiooni personaalselt identifitseeritavad omadused telekommunikatsiooni jaoks.

Kui soovite kasutada rakenduse Miele@mobile kõiki võimalusi, on vaja teatud süsteemiõigusi. Rakenduse kasutamise alustades ja/või ainult vastava funktsiooni kasutamisel palutakse teil anda vastavad load. Pange tähele, et rakenduse nõuetekohane kasutamine nõuab juurdepääsu teie mobiilsideseadme (nutitelefon või tahvelarvuti) teatud funktsioonidele ja juurdepääsu teie isikuandmetele.

Rakendus Miele@mobile on saadaval rakenduste poodides (Google Play Store ja Apple App Store), mida haldavad kolmandad isikud. Rakenduse allalaadimine nõuab tavaliselt eelnevat registreerimist vastavas rakenduse poes. Meil ei ole võimalik mõjutada sellises kontekstis kogutud, töödeldud ja kasutatud isikuandmeid. Selles kontekstis on vastutav amet asjaomase rakenduse poe operaator ainuisikuliselt.

 Andmetöötluse õiguslik alus on nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a. Kuivõrd isikuandmete töötlemine on vajalik vastava rakendusega pakutavate teenuste osutamiseks, on lisaks eespool öeldule selle õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Lisaks hinnatakse anonüümselt seadme kasutusandmeid, et meie tooteid ja rakendust saaks pidevalt optimeerida. Selle õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f, mille kohaselt toote ja teenuse optimeerimine õigustab meie õigustatud huvi.

Me töötleme andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • meie pakutavate toodete ja teenuste täiustamine (näiteks kasutatavad programmid ning kodumajapidamisseadmete ja rakenduste muud funktsioonid);
 • teie vajadustele vastavate teenuste ja toodete eesmärgipärane pakkumine;
 • häirete kõrvaldamine või ennetamine;
 • rakenduse kasutatavuse tagamine ja täiustamine;
 • rakenduse pakutavate teenuste osutamine.

Me säilitame andmeid ainult seni, kuni see on vajalik vastava eesmärgi saavutamiseks.

Suhtlus meiega

Te saate võtta meiega ühendust mitmel moel, sealhulgas meie veebilehel asuva kontaktivormi kaudu.

Kontaktid

Te saate võtta meiega ühendust telefoni, klientidele mõeldud teabeliini, e-posti või posti teel. Kui soovite kasutada mõnda neist kontaktivalikutest, kogume teie isikuandmeid, mida te meile annate valitud võimalust kasutades. See võib olla teie nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber. Te saate ise otsustada, millist teavet te soovite meile anda nende kontaktivalikute kohta.

Me töötleme neid andmeid ainult selleks, et vastata teie päringule või taotlusele või et seda töödelda.

Kui soovite kasutada meie veebipakkumises olevat kontaktivormi, kogume teie poolt kontaktivormi sisestatud kontaktandmeid, milleks on eelkõige teie nimi ja e-posti aadress. Lisaks sellele säilitame IP-aadressi ning päringu tegemise kuupäeva ja kellaaja. Me töötleme kontaktvormi kaudu edastatud andmeid ainult selleks, et vastata teie päringule või taotlusele.

Kontaktivalikute kasutamise õiguslik alus, tühistamine

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus pakutud kontaktivalikute kasutamisel on teie nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a. Te võite oma nõusoleku igal ajal tühistada. Pärast seda, kui oleme päringut töödelnud, salvestatakse andmed esmalt päringu sündmustelogis. Andmete kustutamist saab nõuda igal ajal, vastasel juhul kustutatakse need pärast päringuga seotud tegevuse lõpetamist. Kustutame andmed kohe, kui me ei ole kohustatud neid majandus- või maksueeskirjade tõttu säilitama.

Sotsiaalmeedia

Meie veebi- ja mobiilipakkumistest leiate lingid sotsiaalvõrgustikele, nagu Facebook, samuti meie YouTube‘i kanalile. Lingid on tähistatud pakkuja vastava logoga.

Linkide klõpsamisel avanevad vastavad suhtlusvõrgulehed, kuid nende suhtes seda privaatsuspoliitikat ei kohaldata. Lisateavet kohaldatavate sätete kohta saate vastava pakkuja privaatsuspoliitikast. Need leiate siit:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

YouTube: https://policies.google.com/privacy

Teie õigused

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele on huvitatud isikutel erinevad õigused. Kui soovite selles veenduda või lisateavet, võtke meiega ühendust endale sobival ajal.

Teil on eelkõige järgmised õigused:

 • Õigus tutvuda andmetega Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 15 on teil õigus saada kinnitust selle kohta, kas me töötleme teid käsitlevaid isikuandmeid. Kui teie isikuandmeid töödeldakse, võite meilt paluda lisateavet sellise töötlemise kohta.
 • Õigus parandamisele Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 16 on teil õigus nõuda teid puudutavate töödeldavate isikuandmete parandamist ja/või täiendamist, kui need ei ole õiged või on puudulikud.
 • Õigus töötlemise piiramisele Teatud tingimustel on teil kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 18 õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Õigus kustutamisele Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 17 on teil teatud juhtudel õigus nõuda teie kohta säilitatavate isikuandmete kustutamist.
 • Andmete ülekandmise õigus Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 20 on teil teatud juhtudel õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid, mille te olete esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale ilma meiepoolse takistuseta.

Kui teie isikuandmed põhinevad õiguslikel huvidel ja neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f, on teil õigus esitada vastuväide teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 21 eeldusel, et need põhjused tulenevad teie konkreetsest olukorrast.

Vastuväiteid

Kui arvate, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine meie poolt ei vasta sellele privaatsuspoliitikale või kohaldatavale privaatsuspoliitikale, võite esitada vastuväite meie andmekaitseametnikule. Seejärel uurib andmekaitseametnik probleemi ja teavitab teid tulemusest. Lisaks on teil õigus pöörduda ka järelevalveasutuse poole.

Lisateave

Andmete edastamine kolmandatele isikutele

Põhimõtteliselt ei edasta me isikuandmeid kolmandatele isikutele väljaspool selles privaatsuspoliitikas selgitatud eesmärke. Kuid kui me oleme seaduse või kohtuotsuse alusel seda kohustatud tegema, edastame teie andmed asutustele, kellel on õigus seda teavet saada:

 • Miele võib edastada teie isikuandmeid ametiasutustele, sealhulgas riigiasutustele ja muudele institutsioonidele (nt õiguskaitseasutused, vannutatud notarid, maksuametid, järelevalveasutused ja finantsasutused) seoses kohtumenetlusega;
 • kindlustusseltsidele nõuete korral;
 • audiitoritele, finantskonsultantidele või teistele Miele heaks kiidetud isikuandmete töötlejatele üksnes õigusaktidega ettenähtud ulatuses;
 • kolmandatele isikutele, kes vastutavad erinevate registrite loomise eest (nt krediidiregistrid, äriregistrid või muud registrid, mis koguvad isikuandmeid);
 • muudele kolmandatele isikutele, kes on seotud Miele teenuse osutamisega, sealhulgas panga- või liisingufirmad, arhiiviasutused, posti- ja kullerfirmad, veoettevõtjad;
 • kõikidele teistele kolmandatele isikutele, et kaitsta meie seadusest tulenevaid õiguseid (sealhulgas teabe edastamine isikutele, et vältida pettust).

 

Lingid muudele veebilehtedele

Meie veebipakkumine sisaldab linke teistele veebilehtedele. Need lingid on tavaliselt vastavalt tähistatud. Meil ei ole võimalik mõjutada seda, mil määral lingitud veebilehed vastavad kohaldatavatele isikuandmete kaitse eeskirjadele. Seetõttu soovitame teil tutvuda teiste veebilehtede privaatsuspoliitikaga.

Muudatused sellesse privaatsuspoliitikasse

Privaatsuspoliitika versioon on tähistatud kuupäevaga (allpool). Jätame endale õiguse muuta seda privaatsuspoliitikat mis tahes ajal. Praeguse versiooniga saab tutvuda veebipakkumises. Vaadake regulaarselt veebipakkumist ja tutvuge kehtiva privaatsuspoliitikaga.

Selle privaatsuspoliitika versioon: mai 2018

 

Miele digiabiline

Miele digiabiline on nö vestlusrobot, mida pakub meie tehniliste teenuste osutaja e-bot7 GmbH, Perusastraße 7, 80333 München. Miele digiassistent aitab teil otsida teavet Miele teenusepakettide, näiteks pakettide Miele Service Certificate, Coffee Care või Exclusive Care kohta ja neid osta. Saate lihtsalt oma küsimused vestluseaknasse sisestada. Miele digiabiline annab teile seejärel vastused. Kui te soovite taotleda Miele teenindussertifikaati, saadab Miele digiabiline teile asjakohase veebivormi lingi.

Miele digiabiline ei vasta klientide lepinguid puudutavatele küsimustele. Kui teil on selliseid küsimusi, võtke palun ühendust meie klienditeenindusega (https://www.miele.ee/majapidamine/kontaktid-45.htm). Miele digiabilise kasutamiseks ei küsita ega vajata isikuandmeid. Kõige rohkem kogutakse teavet vastava seadmeliigi kohta, aga mitte seadme tunnusnumbrit, nt seerianumbri kaudu, mida on Miele digiabilise puhul vaja.

Me töötleme teie andmeid teie muredega tegelemiseks ning meie äri- ja teenindusprotsesside, sealhulgas Miele digiabilise kontrollimiseks, mis on meie õigustatud huvi. Töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Kui te ostate Miele teenindussertifikaadi või muu Miele teeninduspaketi, on töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Töötlejana tegutseb meie nimel ja meie juhiste alusel E-bot7 GmbH.

Miele digiabilisele esitatud küsimusi ning ka kasutusandmeid, st vestluse kestus, sõnumite ajatempel, dialoogide arv ja kasutajate ligikaudne asukoht, säilitatakse kuni 90 päeva. Pärast seda kustutatakse teie küsimused pöördumatult. Lisaks säilitatakse kasutusandmed anonüümselt, statistikaeesmärkidel. Isikuandmeid ei hinnata.

 

 

[1] Google Analytics on Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, USA (edaspidi „Google“) poolt pakutav veebianalüütika teenus.

Küpsised / Cookies

Cookie Notice

SIA Miele Eesti filiaalist kasutab oma veebilehel „küpsiseid“. Küpsisepoliitikas selgitame me üksikasjalikult, millist liiki küpsiseid Miele kasutab, milliseid andmeid nendega töödeldakse, milline on küpsise eluiga ja millised on Teie õigused seoses küpsistega. Teie praegused sätted seoses küpsistega, mis vajavad nõusolekut:

1. Üldine teave

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse Teie arvutisse või lõppseadmesse, kui Te kasutate meie veebilehti. Miele veebilehe külastamisel võidakse Teie süsteemi salvestada küpsis. See sisaldab üksikute märkide jada, mida võidakse kasutada Teie veebilehitseja tuvastamiseks, kui Te järgmisel korral veebilehte külastate. Küpsiseid on peamiselt kahte liiki:

 • Ajutised küpsised: need küpsised, mida kutsutakse ka seansiküpsisteks, salvestatakse Teie arvutisse või lõppseadmesse ajutiselt, kui Te meie veebilehte külastate, misjärel need kustutatakse.
 • Püsiküpsised: need küpsised jäävad Teie arvutisse pikemaks ajaks.

Üldiselt kasutab Miele erinevaid internetitehnoloogiaid (nt küpsised, Java-Script), et muuta Miele veebirakenduste kasutamine Teie jaoks lihtsamaks ning seda optimeerida. See tähendab:

 • tuvastada Teid, kui Te logite sisse meie e-poodi ning kindlustada Teile kohandatud kehtivate turvastandardite järgimine;
 • aidata meil meeles pidada tooteid, mille Te olete oma ostukorvi või tahvlisse[A1]  lisanud;
 • näidata Teile toodete kogust, mille Te olete veebilehel oma ostukorvi või tahvlisse [A2] lisanud;
 • Jätta meelde Teie poolt seansi ajal valitud keel, nii et Te saaksite meie lehtedel hõlpsamalt ringi liikuda;
 • analüüsida andmeid, näiteks hinnata külastajate arvu meie veebilehel või kõige sagedamini külastatud veebilehti. Analüüsi tulemusi kasutame me oma veebilehe optimeerimiseks.

Muutes oma veebilehitsejas küpsiste sätteid, saate Te küpsiste edastamist keelata või piirata. Te võite juba salvestatud küpsised igal ajal kustutada. Lisateavet selle kohta, kuidas küpsiseid kustutada, leiate siit:

Palume tähele panna, et kui Te küpsised ära keelate, siis ei pruugi Te kõiki veebilehe funktsioone enam kasutada saada. Küpsiste seadistamise valikud leiate enamike veebilehitsejate menüüst. Tavaliselt on veebilehitsejal järgmised seadistusvalikud:

 • Küpsiste vaatamine,
 • Küpsiste lubamine,
 • Kõikide või teatud küpsiste keelamine
 • Kõikide küpsiste keelamine veebilehitseja sulgemisel
 • Küpsiste blokeerimine
 • Teavitus, kui küpsis salvestatakse
 • Sirvimisliikluse jälgimise keelamine (loobumine)

Kui Te külastate meie veebilehte, siis teavitab bänner Teid küpsiste kasutamisest ja küsib Teie nõusolekut küpsiste jaoks, mis nõusolekut vajavad. Te võite oma nõusoleku edaspidiseks igal ajal tagasi võtta, kasutades seadete nuppe küpsisepoliitika päises.

 

2. Tehniliselt vajalikud küpsised (hädavajalikud küpsised)

Hädavajalikud küpsised on vajalikud veebilehtedel ringiliikumiseks ja nende funktsioonide kasutamiseks, nt veebilehe registreerimisosale juurdepääsuks või vestlusakna kasutamiseks. Ilma nende küpsisteta ei ole võimalik kasutada veebilehe teatud funktsioone.

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks tehniliselt vajalikke küpsiseid kasutades on õigustatud huvi vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f. Õigustatud huvi tähendab, et töötlemine on vajalik veebilehtedel ringiliikumiseks ja nende funktsioonide kasutamiseks. Tehniliselt vajalike küpsistega kogutavaid andmeid ei kasutata kasutajaprofiilide loomiseks.

Hädavajalikke küpsiseid keelata ei saa. Hädavajalikud küpsised, mida me kasutame, on üldiselt niinimetatud seansiküpsised, mis kustuvad automaatselt kui veebilehitseja seanss on lõppenud.

Mõned hädavajalikud küpsised edastatakse ja/või neid kasutavad kolmandad osapooled. Teave kolmandate osapoolte ja nende vahendite kohta, mille jaoks me hädavajalikke küpsiseid kasutame, on toodud allpool.

Nimi

Kolmas isik / küpsiste host

Eesmärk

Eluiga

ASLBSA

Miele domeen

Seda küpsist kasutatakse komponendi Azure Software Load Balancer seansi afiinsuse puhul.

Seanss

ASLBSACORS

Seda küpsist kasutatakse komponendi Azure Software Load Balancer seansi afiinsuse allikatevahelise ressursside ühiskasutuse puhul.

Seanss

 

 

Miele digiabiline – vestlusrobot e-bot7

Me kasutame oma veebisaidil Miele digiabilist, nö vestlusrobotit, mida pakub meie tehniliste teenuste osutaja e-bot7 GmbH, Perusastraße 7, 80333 München. Selleks et pakkuda teile vestlusrobotifunktsiooni, peame kasutama tehnoloogiaid nagu seansi säilitamine ja kohalik säilitamine, eeskätt tehniliseks autentimiseks, vestluse ajaloo taastamiseks ning analüütika / kvaliteedi tagamise eesmärkidel. Ilma nende tehnoloogiateta ei saa vestlusroboti teenust kasutada. Neid tehnoloogiaid kasutatakse üksnes siis, kui te aktiivselt taotlete vestlusakna teenuse kasutamist. Üksikasjalikumat teavet e-bot7 ja vestlusrobotifunktsiooni kasutamisega seotud andmetöötlemistegevuste kohta vaadake palun meie privaatsuspõhimõtetest.

Nimi

Kolmas isik

Eesmärk

Säilitamisperiood

Ebot7/webchat/env (seansi säilitamine)

e-bot7 GmbH

Teave vestlusrakenduse kasutuskeskkonna kohta

Seanss

Ebot7/webchat/config (seansi säilitamine)

Teave vestlusrakenduse versiooni kohta

Seanss

Chat-jwt

(Kohalik säilitamine)

Seansi võti kasutaja tehniliseks autentimiseks (anonümiseeritud ID)

Piiramatu (aga autentimisvõti muutub 24 tunni pärast kehtetuks)

convId_

(Kohalik säilitamine)

Vestluse ID vestluse ajaloo taastamiseks (anonüümne ID)

Piiramatu (aga autentimisvõti muutub 24 tunni pärast kehtetuks)

Eb7UUID:

(Kohalik säilitamine)

Analüütika ID vestlusakna avamise, laadimise ja sulgemise jälgimiseks (anonüümne ID)

Piiramatu (aga autentimisvõti muutub 24 tunni pärast kehtetuks)

 

3. Analüüsiküpsised

Lisaks kasutame me oma veebilehel küpsiseid, mis võimaldavad analüüsida Teie kasutajakäitumist (niinimetatud analüüsiküpsised). Nende küpsiste abil kogume ja säilitame me järgmisi andmeid:

 • lehe külastussagedus
 • otsingu märksõnad
 • veebilehe funktsioonide kasutamine

Küpsiste abil kogutud andmed anonümiseeritakse nii, et andmete omistamine konkreetsele kasutajale ilma täiendavate andmeteta ei ole enam võimalik.

Selline töötlemine võimaldab meil parandada oma veebilehe kvaliteeti ja sisu. Sellise andmetöötluse õiguslikuks aluseks on nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a. Te võite oma nõusoleku edaspidiseks igal ajal tagasi võtta, hallates oma sätteid küpsisepoliitika päises.

Mõned analüüsiküpsised salvestatakse ja/või neid kasutavad kolmandad osapooled. Teave kolmandate osapoolte ja nende vahendite kohta, mille jaoks me analüüsiküpsiseid kasutame, on toodud allpool.

 

3.1 Google

Kasutame oma veebisaidil analüüsi eesmärgil mitmesuguseid küpsiseid, mida pakub ja / või kasutab ettevõte Google Ireland Limited (edaspidi: Google), mis on asutatud ja tegutseb Iirimaa seaduste alusel (registreerimisnumber: 368047) ja mille juriidiline aadress on Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa (edaspidi: Google). Lisateavet nende Google'i teenuste kohta leiate altpoolt ja lingilt https://www.google.com/privacy/ads/. Allolevas tabelis on küpsiste nimed koos muutuvate tunnustega, kus <wpid> on veebiatribuudi ID või Google Analytics 4 puhul 10 tärgist (numbrid ja tähed) koosnev loenduse ID, [_<customname>] ja <property-id> on Google Analytics 3 (Universal Analytics) atribuudi IDd, mis koosnevad järgmise ülesehitusega numbritest: UA-XXXXXXXX-X.

 

3.1.1 Google Analytics

Meie veebisaidil kasutatakse nõudluspõhise kujundamise ja veebisaidi täiustamise huvides teenust Google Analytics. Teenuse Google Analytics puhul kasutatakse niinimetatud küpsiseid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse ja mis võimaldavad analüüsida, kuidas te veebisaiti kasutate. Küpsisega loodav teave edastatakse tavaliselt USAs asuvasse Google'i serverisse ja säilitatakse seal. Kasutame sellel veebisaidil IP anonüümimise laiendust (niinimetatud IP maskimine), st enne USAsse edastamist ja seal talletamist lühendab Google teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Täielik IP-aadress edastatakse Google'i serverisse USAs vaid erandjuhtudel ja lühendatakse seal.

Google kasutab seda teavet käesoleva veebisaidi käitaja nimel, et hinnata seda, kuidas te veebisaiti kasutate, koostada aruandeid tegevuste kohta sellel veebisaidil ning osutada veebisaidi käitajale veel teenuseid, mis on seotud veebisaidi ja interneti kasutusega.

Kui olete Google'i konto omanik ja olete nõustunud reklaamide isikupärastamisega (edaspidi: reklaamide isikupärastamine), hõlmavad Google'i teenused ka aruandlust meie reklaamimistegevuste tõhususe kohta (ka seadmetevahelised aruanded), demograafiliste andmete ja meie kasutajate huvide kohta ning veebireklaami seadmetevahelise esitamise funktsioonide kohta. Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslik alus teie nõusolek Google'ile (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

Saate vaidlustada oma andmete kogumise või hindamise Google Analyticsis; selleks laadige alla ja paigaldage järgmisel lingil saadaolev veebisirvija lisandmoodul: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Meie saadetud ja küpsistega seotud andmed, kasutaja IDd või reklaamide IDd kustutatakse automaatselt 14 kuu pärast.

 

3.1.2 Google Optimize

Google Optimize on Google'i pakutav A / B-testimistööriist. Optimize võimaldab meil katsetada erinevaid viise, kuidas teie sisu esitada. Sellel otstarbel kasutab Optimize küpsiseid, et suunata kasutajale sisuvariante, ja sisu katsetamise küpsist, et selgitada välja, kuidas kasutaja katses osaleb. Lisaks võib Optimize reklaamikampaaniate hindamiseks vastendada kasutaja tegevusi konkreetsete Google'i reklaamidega.

Lisateavet teenuse Google Optimize kohta saate aadressilt https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en

Nimi

Kolmas isik

Eesmärk

Säilitamisperiood

MXIGDT Miele domeen See on analüütiline küpsis, mis sisaldab kasutaja brauseri agent-stringi - teavet brauseri ja operatsioonisüsteemi kohta. 30 päeva

GA_OPT_OUT

Google

Kasutab Google Analytics

 

Küpsis, mille abil peetakse meeles, et kasutaja on soovinud loobuda Google Analyticsi kasutamisest.

10. nov 2030 (kõik küpsised)

NID

 

Kasutab Google Ads

 

Küpsis sisaldab kordumatut IDd, mille abil Google peab meeles kasutajaeelistusi ja muud teavet, näiteks keele-eelistus, mitut otsingutulemust kasutaja soovib lehekülje kohta kuvada ning kas kasutaja soovib või mitte, et Google'i filter SafeSearch oleks aktiveeritud.

6 kuud

 

AID

 

Kasutab Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

See küpsis seostab omavahel kasutaja tegevused teistes seadmetes, kuhu kasutaja on varem oma Google'i kontoga sisse loginud. Selle alusel kooskõlastatakse reklaame, mida kasutajale tema seadmetes kuvatakse, ja loendatakse konversioonisündmusi.

13 kuud EMPs ja ÜKs / 540 päeva mujal

 

TAID

Kasutab Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Seda küpsist kasutatakse kasutaja toimingute seadmetevaheliseks seostamiseks.

14 päeva

_ga

 

Google, aga salvestatakse Miele domeenilt

Kasutab Google Analytics

 

Küpsise otstarve on talletada ja loendada lehe vaatamisi ning ka eristada kasutajaid.

2 aastat

 FPID

 

FPID on serveri hallatav ja turvaline HttpOnly-küpsis, mida kasutatakse uue kliendi IDna. See asendab JavaScripti hallatavat ja JavaScriptile juurdepääsetavat küpsist, mis kasutab GA4 kliendi IDd.

2 aastat

FPLC

Kasutab Google Analytics

 

See küpsis on domeenidevaheline seostamisküpsis, mis on räsitud FPID-küpsisest.

20 tundi

_gac_<wpid>

 

Kasutab Google Analytics

 

See küpsis sisaldab kasutaja kohta kampaaniaga seotud teavet.

90 päeva

_gat[_<customname>]

Kasutab Google Analytics

 

Küpsise otstarve on piirata päringute määra

1 minut

_gid

 

Kasutab Google Analytics

 

Küpsise otstarve on talletada ja loendada lehe vaatamisi ning ka eristada kasutajaid.

24 tundi

__utma

 

Kasutab Google Analytics

 

Küpsist kasutatakse seansside ja kasutajate eristamiseks. See küpsis jälgib, mitu korda on kasutaja saiti selle küpsisega seoses külastanud, millal oli esimene külastus ja millal toimus viimane külastus. Google Analytics kasutab selle küpsise teavet selliste näitajate arvutamiseks nagu ostuni kulunud päevad ja külastused.

2 aastat

 

__utmb

Kasutab Google Analytics

 

Küpsist kasutatakse uute seansside / külastuste tuvastamiseks.

30 minutit

__utmc

Kasutab Google Analytics

 

See küpsis toimib koos küpsisega __utmb, et tuvastada, kas kasutaja on uuel seansil / külastusel.

Seanss

__utmt

Kasutab Google Analytics

 

Küpsisega piiratakse päringute määra.

10 minutit

__utmz

Kasutab Google Analytics

 

See küpsis salvestab liikluse allika või kampaania, mis selgitab, kuidas kasutaja saidile jõudis.

6 kuud

__utmv

Kasutab Google Analytics

 

Seda küpsist kasutatakse külastaja tasandi kohandatud muutuvandmete salvestamiseks.

2 aastat

AMP_TOKEN

Kasutab Google Analytics

 

See küpsis sisaldab luba, mida saab kasutada kliendi ID toomiseks teenusest AMP Client ID. Muud võimalikud väärtused osutavad loobumisele, pooleliolevale taotlusele või veale kliendi ID toomisel teenusest AMP Client ID.

30 sekundit kuni 1 aasta

_gaexp

Kasutab Google Analytics, Google Optimize

 

Selle küpsise abil selgitatakse välja, kas kasutaja osaleb eksperimendis, ja nende eksperimentide aegumine, milles kasutaja on osalenud.

Kuni 93 päeva

_gaexp_rc

Kasutab Google Analytics, Google Optimize

 

Seda küpsist kasutatakse kasutaja tuvastamiseks teatud eksperimendis.

10 sekundit

_opt_awcid

Kasutab Google Analytics, Google Optimize

 

Seda küpsist kasutatakse Google Adsi kliendi IDdega vastendatavates kampaaniates.

24 tundi

_opt_awmid

Kasutab Google Analytics, Google Optimize

 

Seda küpsist kasutatakse Google Adsi kampaania IDdega vastendatavates kampaaniates.

24 tundi

_opt_awgid

Kasutab Google Analytics, Google Optimize

 

Seda küpsist kasutatakse Google Adsi Ad Groupi IDdega vastendatavates kampaaniates.

24 tundi

_opt_awkid

Kasutab Google Analytics, Google Optimize

 

Seda küpsist kasutatakse Google Adsi kriteeriumi IDdega vastendatavates kampaaniates

24 tundi

_opt_utmc

Kasutab Google Analytics, Google Optimize

 

Selle küpsisega salvestatakse viimane päringuparameeter utm_campaign.

24 tundi

_opt_expid

 

Kasutab Google Optimize

 

See küpsis luuakse ümbersuunamiseksperimendi tegemisel. Sellega salvestatakse eksperimendi ID, variandi ID ja ümbersuunatavale lehele viitaja.

10 sekundit

 

_ga_<wpid>

 

Kasutab Google Analytics

 

Seda küpsist kasutatakse seansi oleku hoidmiseks.

2 aastat

 

_dc_gtm_<property-id>

 

Kasutab Google Analytics

 

See küpsis sisaldab luba, mida saab kasutada kliendi ID toomiseks teenusest AMP Client ID.

1 minut

 

FPAU

 

Kasutab Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Küpsist kasutatakse analüütika ja reklaamimise eesmärgil.

 

90 päeva

 

FPGCLDC

Kasutab Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Selle küpsisega aidatakse reklaamijatel selgitada välja, mitu korda teevad nende reklaamidel klõpsanud kasutajad nende saidil toiminguid

90 päeva

_gcl_dc

Kasutab Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

 

See küpsis paigaldatakse konversiooni salvestamiseks ja jälgimiseks.

90 päeva

_gcl_au

Kasutab Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Seda küpsist kasutatakse funktsiooni Conversion Linker puhul.

90 päeva

FPGCLGB

Kasutab Google Ads

 

Küpsist kasutatakse analüütika ja reklaamimise eesmärgil.

90 päeva

_gcl_gb

Kasutab Google Ads

 

Selle küpsisega aidatakse funktsiooni Conversion Linker – see võtab reklaamidel klõpsamise andmed ja salvestab need esimese osalise küpsisesse, nii et konversiooni saab määrata väljaspool maandumislehte.

90 päeva

_gac_gb_<wpid>

Kasutab Google Ads

 

Küpsis sisaldab kasutaja kohta kampaaniaga seotud teavet.

90 päeva

_gcl_aw

Kasutab Google Ads

 

Selle küpsisega aidatakse funktsiooni Conversion Linker – see võtab reklaamidel klõpsamise andmed ja salvestab need esimese osalise küpsisesse, nii et konversiooni saab määrata väljaspool maandumislehte.

90 päeva

DSID

Doubleclick, Google

 

Kasutab Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

 

See küpsis paigaldatakse kasutaja eelistuste salvestamiseks.

2 nädalat

test_cookie

Kasutab Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Google DoubleClick kontrollib selle küpsise abil, kas kasutajale saab paigaldada küpsiseid.

15 minutit

IDE

 

Kasutab Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Analytics, Search Ads 360

 

Küpsist kasutatakse kasutajatele asjakohaste sihitud reklaamide esitamiseks kogu veebis.

 

13 kuud EMPs ja ÜKs / 24 kuud mujal

 

 

 

4. Turundusküpsised

Taasturundamise otstarbel ja veebireklaamide näitamiseks kasutame kolmandate isikute nn turundusküpsiseid.

Taasturundamine tähendab tehnoloogiaid, mille puhul kasutajale, kes on külastanud teatud veebilehte, kuvatakse ka pärast sellelt veebilehelt lahkumist veel sobivat reklaami. Selle jaoks tuleb veebikasutajad väljaspool oma veebilehte uuesti ära tunda, milleks kasutatakse vastavate teenusepakkujate küpsiseid. Peale selle võetakse arvesse senist kasutuskäitumist. Kui kasutaja vaatab näiteks teatud tooteid, saab neid või sarnaseid tooteid talle teistel veebilehtedel reklaamina kuvada. Tegu on isikustatud reklaamiga, mis on kohandatud üksiku kasutaja vajadustele. Selle isikustatud reklaami jaoks ei ole vaja, kasutajat lisaks äratundmisele tuvastada. Seepärast ei seosta me ka taasturundamise jaoks kasutatavaid andmeid muude andmetega.

Kasutame selliseid tehnoloogiaid veebireklaamide näitamiseks. Reklaamide näitamiseks kasutame kolmandate isikute teenuseid.

Õiguslik alus andmete töötlemiseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolek).

Kasutame järgmisi turundusküpsiseid.

 

4.1 Google

Nagu eespool juba kirjeldatud, kasutame oma veebisaidil analüüsi- ja / või turunduseesmärkidel mitmesuguseid küpsiseid, mida pakub ja / või kasutab Google. Lisateavet Google'i eraelu puutumatuse tavade kohta leiate lingilt https://www.google.com/privacy/ads/. Täpsemate üksikasjade tabel sisaldab küpsiste nimesid erinevate tunnustega, kus <wpid> on veebiatribuudi ID või Google Analytics 4 puhul 10 tärgist (numbrid ja tähed) koosnev loenduse ID, [_<customname>] ja <property-id> on Google Analytics 3 (Universal Analytics) atribuudi IDd, mis koosnevad järgmises järjestuses numbritest: UA-XXXXXXXX-X.

 

4.1.1 Google Ads

Google Ads on Google'i arendatav interneti-reklaamiplatvorm, kus reklaamijad maksavad lühireklaamide, teenusepakkumiste, kaubaloetellu lisamise, videosisu esitamise eest ning loovad Google'i reklaamivõrgus veebikasutajatele mobiilirakenduse installe. See võib reklaami paigutada nii otsimootorite, näiteks Google Searchi tulemustesse kui ka otsingusse mittekuulunud veebisaitidele, mobiilirakendustesse ja videotele.

Lisateavet Google Adsi kohta leiate siit.

 

4.1.2 Google taasturundusfunktsioon

Google'i taasturundusfunktsioon võimaldab meil esitada oma kasutajatele nende huvidel põhinevaid reklaame meie muudel veebisaitidel, mis kuuluvad võrgustikku Google Ads (niinimetatud Google'i reklaamid või reklaamid muudel veebisaitidel). Selleks analüüsime kasutajate toiminguid meie veebisaidil, et meil oleks võimalik kuvada kasutajatele sihitud reklaame muudel saitidel ka pärast meie veebisaidi külastamist. Selleks salvestab Google numbri nende kasutajate veebisirvijatesse, kes Google'i teatud teenuseid või Google Display Networki veebisaite külastavad. Seda numbrit, mida nimetatakse ka küpsiseks, kasutatakse nende kasutajate külastuste jälgimiseks. Seda numbrit kasutatakse konkreetse arvuti veebisirvija üheseks tuvastamiseks, mitte inimese tuvastamiseks, ja isikuandmeid ei salvestata.

Te saate Google'i küpsiste kasutamise inaktiveerida; selleks paigaldage järgmisel lingil saadaolev lisandmoodul: www.google.com/settings/ads/plugin.

 

4.1.3 Konversiooni jälgimine Google'is

Samuti kasutame järgmisel viisil Google'i konversiooni jälgimist. Kui klõpsate Google'i esitatud reklaami, paigutatakse teie seadmesse 30-päevane konversiooni jälgimise küpsis. Seda küpsist ei kasutata isiku tuvastamiseks. Konversiooniküpsisega kogutavat teavet kasutatakse konversioonistatistika loomiseks Google Adsi klientidele.

Saate oma veebisirvijas keelata huvipõhised Google'i reklaamid, kui klõpsate lingil https://adssettings.google.de/authenticated nuppu “Off” või loobute lingil http://www.aboutads.info/choices/.

 

4.1.4 Muud Google Marketing Platformi teenused (Campaign Manager 360, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360)

Meie veebisaidil kasutatakse muid Google'i turundusplatvormi teenuseid (endine Google doubleclick). Campaign Manager 360 võimaldab meil teha reklaamikampaaniaid ja mõõta nende tulemuslikkust. Display & Video 360 aitab meil hallata kuvamis- ja videokampaaniaid. Search Ads 360 abil hallatakse otsikampaaniaid eri otsimootorite vahel. Nendes teenustes kasutatakse küpsiseid selleks, et esitada kasutajatele asjakohaseid reklaame, täiustada kampaania tulemuslikkuse aruandeid või ennetada reklaamide mitmekordset kuvamist kasutajatele.

Google kasutab küpsise IDd, et selgitada välja, milliseid reklaame millises veebisirvijas esitatakse, ja seega ennetab nende mitmekordset esitamist. Lisaks saab Google kasutada küpsise IDd, et jälgida konversiooni ehk seda, kas kasutaja läheb pärast reklaami nägemist hiljem reklaamija veebisaidile ja teeb seal ostu. Need küpsised ei sisalda isikuandmeid.

Teie veebisirvija loob automaatselt otseühenduse Google'i serveriga. Google'i sõnul saab Google nende teenuste integreerimisel teavet, millele te olete meie veebisaidi vastavas osas või meiepoolset reklaami klõpsates juurde pääsenud. Kui olete Google'i teenuses registreerunud, saab Google siduda külastuse teie kasutajakontoga. Isegi kui te ei ole Google'is registreerunud või ei ole sisse loginud, on võimalik, et teenuseosutaja leiab teie IP-aadressi ja salvestab selle.

Lisaks võimaldavad Google'i küpsised meil mõista, kas teete teatavaid toiminguid meie veebisaidil pärast seda, kui olete vaadanud või klõpsanud mõnda meie reklaami Google'i või muul platvormil (konversiooni jälgimine) (floodlight). Google saab selle küpsise abil teada, millist sisu olete meie veebisaitidel vaadanud, nii et hiljem saame teile saata sihitud reklaame.

Saate jälgimisprotsessi vältida, kui muudate oma veebisirvija tarkvara sätteid (nt kolmandate isikute küpsiste keelamine), inaktiveerite konversiooni jälgimise küpsised, blokeerides oma veebisirvija sätetes domeeni http://www.google.com/settings/ads/ küpsised, ning isereguleerimiskampaanias About Ads osalevate teenuseosutajate huvipõhiste küpsiste puhul linki http://www.aboutads.info/choices või linki www.googleadservices.com klõpsates. Juhime teie tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei pruugi te saada täielikult kasutada kõiki selle veebisaidi funktsioone.

Lisateave Google Marketing Platformi kohta on saadaval aadressil https://marketingplatform.google.com/. Samuti leiate veel teavet algatuse Network Advertising Initiative (NAI) saidilt aadressil http://www.networkadvertising.org/.

 

Nimi

Kolmas isik

Eesmärk

Säilitamisperiood

1P_JAR

Google

Kasutab Google Ads

 

See küpsis sisaldab teavet selle kohta, kuidas kasutaja veebisaiti kasutab ja milliseid reklaame võib kasutaja enne mainitud veebisaidi külastamist näinud olla.

30 päeva

Konversioon

Kasutab Google Ads

 

Küpsist kasutatakse reklaamimise eesmärgil.

90 päeva

ANID

Kasutab Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

See küpsis seostab omavahel kasutaja tegevused teistes seadmetes, kuhu ta on varem oma Google'i kontoga sisse loginud. Selle alusel kooskõlastatakse reklaame, mida kasutajale tema seadmetes kuvatakse, ja loendatakse konversioonisündmusi.

13 kuud EMPs ja ÜKs / 24 kuud mujal

AID

Kasutab Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

See küpsis seostab omavahel kasutaja tegevused teistes seadmetes, kuhu kasutaja on varem oma Google'i kontoga sisse loginud. Selle alusel kooskõlastatakse reklaame, mida kasutajale tema seadmetes kuvatakse, ja loendatakse konversioonisündmusi.

13 kuud EMPs ja ÜKs / 540 päeva mujal

TAID

Kasutab Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Seda küpsist kasutatakse kasutaja toimingute seadmetevaheliseks seostamiseks.

14 päeva

NID

Kasutab Google Ads

 

Küpsis sisaldab kordumatut IDd, mille abil Google peab meeles kasutajaeelistusi ja muud teavet, näiteks keele-eelistus, mitut otsingutulemust kasutaja soovib lehekülje kohta kuvada ning kas kasutaja soovib või mitte, et Google'i filter SafeSearch oleks aktiveeritud.

6 kuud

FPAU

Google, aga salvestatakse Miele domeenilt

Kasutab Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Küpsist kasutatakse analüütika ja reklaamimise eesmärgil.

90 päeva

FPGCLAW

Kasutab Google Ads

 

See küpsis dubleerib varasemaid Google Adsi küpsiseid, kirjutades Google Adsi Click ID esimese osalise küpsisesse

90 päeva

FPGCLGB

Kasutab Google Ads

 

Küpsist kasutatakse analüütika ja reklaamimise eesmärgil.

90 päeva

_gcl_gb

Kasutab Google Ads

 

Selle küpsisega aidatakse funktsiooni Conversion Linker – see võtab reklaamidel klõpsamise andmed ja salvestab need esimese osalise küpsisesse, nii et konversiooni saab määrata väljaspool maandumislehte.

90 päeva

_gac_gb_<wpid>

Kasutab Google Ads

 

Küpsis sisaldab kasutaja kohta kampaaniaga seotud teavet.

90 päeva

_gcl_aw

Kasutab Google Ads

 

Selle küpsisega aidatakse funktsiooni Conversion Linker – see võtab reklaamidel klõpsamise andmed ja salvestab need esimese osalise küpsisesse, nii et konversiooni saab määrata väljaspool maandumislehte.

90 päeva

FPGCLDC

Kasutab Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Selle küpsisega aidatakse reklaamijatel selgitada välja, mitu korda teevad nende reklaamidel klõpsanud kasutajad nende saidil toiminguid

90 päeva

_gcl_dc

Kasutab Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

 

konversiooni salvestamiseks ja jälgimiseks.

90 päeva

_gcl_au

Kasutab Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Seda küpsist kasutatakse funktsiooni Conversion Linker puhul.

90 päeva

__gpi

Kasutab Google Ad Manager

 

Küpsisega kogutakse teavet kasutaja käitumise kohta mitmetel veebisaitidel. Seda teavet kasutatakse reklaamide asjakohasuse optimeerimiseks veebisaidil.

13 kuud

__gpi_optout

Kasutab Google Ad Manager

 

Seda küpsist kasutatakse reklaamide esitamiseks veebisaidil.

13 kuud

__gads

Kasutab Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads

 

Küpsiste abil registreeritakse, milliseid reklaame on kasutajale kuvatud. 

13 kuud

_gac_<wpid>

 

Kasutab Google Analytics

 

See küpsis sisaldab kasutaja kohta kampaaniaga seotud teavet.

 

90 päeva

 

APC Doubleclick, Google Kasutab: Kampaaniajuht, Display & Video 360. Seda küpsist kasutatakse reklaami ja turvalisuse eesmärgil. 6 kuud

pm_sess

Doubleclick, Google

 

Kasutab Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Küpsise abil ennetatakse pahatahtlike saitide tegutsemist kasutaja teadmata ja nende esinemist kasutajana.

30 minutit

pm_sess_NNN

Kasutab Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Küpsise abil ennetatakse pahatahtlike saitide tegutsemist kasutaja teadmata ja nende esinemist kasutajana.

30 minutit

aboutads_sessNNN

Kasutab Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Küpsis võimaldab kasutajatel suhelda teenuse või saidiga, et pääseda juurde selle teenuse põhifunktsioonidele. Kasutatakse kasutajate autentimiseks, pettuste ennetamiseks ja kasutajate kaitsmiseks teenusega suhtlemisel.

30 minutit

DSID

Kasutab Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Küpsise abil tuvastatakse sisseloginud kasutaja muudel kui Google'i saitidel ja peetakse meeles, kas kasutaja on nõustunud reklaamide isikupärastamisega.

2 nädalat

test_cookie

Kasutab Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Google DoubleClick kontrollib selle küpsise abil, kas kasutajale saab paigaldada küpsiseid.

15 minutit

id

Kasutab Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Search Ads 360

 

Google kasutab küpsist reklaamimiseks, sealhulgas reklaamide kuvamiseks ja esitamiseks, reklaamide isikupärastamiseks, kasutajale reklaami kuvamise kordade arvu piiramiseks, reklaamide vaigistamiseks, kui kasutaja on soovinud nende kuvamisest loobuda, ning reklaamide tulemuslikkuse mõõtmiseks.

OPT_OUT: kindlaksmääratud aegumisaeg (11.09.2030), non-OPT_OUT: 13 kuud EMPs ja ÜKs / 24 kuud mujal

FLC

Kasutab Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Selle küpsise abil seostatakse kasutaja tegevused eri seadmetes, kooskõlastatakse reklaame, mida kasutajale eri seadmetes kuvatakse, ning loendatakse konversioonisündmusi.

10 sekundit

RUL

 

Kasutab Display & Video 360, Google Ads

 

Küpsise abil määratakse kindlaks, kas veebisaidi reklaami kuvati õigesti.

12 kuud

IDE

Kasutab Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Analytics, Search Ads 360

 

Küpsist kasutatakse kasutajatele asjakohaste sihitud reklaamide esitamiseks kogu veebis.

 

13 kuud EMPs ja ÜKs / 24 kuud mujal

 

 

4.2 Adform

Oma veebilehel kasutame me turundusküpsiseid, mida pakub ja/või kasutab Adform.

Adform on tehnoloogiaettevõte, mis pakub veebireklaami teenuseid maailma suurimatele veebilehtedele ja reklaamiandjatele.

Lisateavet Adformi küpsiste kasutamise kohta leiab siit.

4.3  Meta / Facebook

Kasutame oma veebisaidil turundusküpsist / -küpsiseid, mida pakub ja / või kasutab ettevõte Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa (edaspidi: Facebook või Meta).

Meta küpsiseid kasutatakse siis, kui teil on Facebooki konto, kasutate Facebooki tooted, sealhulgas Facebooki veebisaiti ja rakendusi, või külastate muid veebisaite ja rakendusi, mis kasutavad Facebooki tooteid (muu hulgas nuppu Meeldib või muid Facebooki tehnoloogiaid). Facebooki küpsised võimaldavad meil jälgida teie tegevust meie veebisaidil, et analüüsida oma ostuni jõudmise protsessi tõhusust ja oma veebisaiti pidevalt täiustada. Lisaks võimaldavad Facebooki küpsised meil kasutada Facebooki taasturundusfunktsiooni “Kohandatud sihtrühmad”. See võimaldab kuvada veebisaidi kasutajatele nende huvil põhinevaid reklaame (edaspidi: Facebooki reklaamid) , kui nad külastavad sotsiaalvõrgustikku Facebook või teisi veebisaite, mis samuti seda protsessi kasutavad. Üksikasjalikumat teavet Facebooki ostuni jõudmise protsessi jälgimise, Facebooki kohandatud sihtrühmade ja seonduvate andmetöötlemistegevuste kohta vaadake palun meie andmekaitsepõhimõtetest.

Lisaks võimaldavad Meta küpsised pakkuda Metal teile Facebooki tooteid ning mõista teavet, mida teie kohta saadakse, sealhulgas teave selle kohta, kuidas te kasutate muid veebisaite ja rakendusi ning kas olete registreeritud või sisse logitud.

Meta küpsised võtavad vastu ja töötlevad järgmisi andmeliike: http-päised, Pixeli-spetsiifilised andmed, nupuklõpsamisandmed, valikulised väärtused ja vormiväljanimed. Lisateavet Facebooki küpsiste kohta leiate siit.

 

Nimi

Kolmas isik (täpsemad üksikasjad on ülalpool)

Eesmärk (täpsem selgitus on ülalpool)

Säilitamisperiood

_fbp

 

Meta / Facebook, aga seadistatud Miele domeenilt

 

 

Üldine: Facebooki turundus

Spetsiifiline: küpsist kasutatakse veebisirvija tuvastamiseks reklaamide ja saidi analüütika pakkumise eesmärgil

90 päeva

_fbc

Üldine: Facebooki turundus

Spetsiifiline: küpsise abil salvestatakse Facebook Click ID, et viia kokku veebisaidi külastus ja Facebooki reklaamidel klõpsamine.

90 päeva

fr

Meta / Facebook

Üldine: Facebooki turundus

Spetsiifiline: küpsist kasutatakse Facebooki reklaamide esitamiseks ning nende asjakohasuse mõõtmiseks ja täiustamiseks

7 päeva

wd

Üldine: Facebooki turundus

Üldine: küpsist kasutatakse optimaalse kogemuse pakkumiseks teie seadme ekraanil

2 aastat

datr

Üldine: Facebooki turundus

Üldine: küpsist kasutatakse Facebooki sisselogimiseks kasutatava veebisirvija tuvastamiseks olenemata sisseloginud kasutajast

700 päeva

c_user

Üldine: Facebooki turundus

Spetsiifiline: küpsist kasutatakse identiteedi autentimiseks Facebookis

90 päeva

locale

Üldine: Facebooki turundus

Spetsiifiline: küpsist kasutatakse nupu “Jaga” jaoks

7 päeva

presence

Üldine: Facebooki turundus

Spetsiifiline: küpsist kasutatakse veebisaidi funktsioonide ja teenuste, näiteks kiirsõnumifunktsiooni vestlusakende kasutamise võimaldamiseks

Seanss

sb

Üldine: Facebooki turundus

Spetsiifiline: küpsist kasutatakse veebisirvija tuvastamiseks sisselogimise autentimise eesmärgil

700 päeva

spin

Üldine: Facebooki turundus

Seanss

xs

Üldine: Facebooki turundus

Spetsiifiline: küpsist kasutatakse identiteedi autentimiseks Facebookis

Selle küpsise eluiga oleneb märkeruudu “hoia mind sisselogituna” olekust. Kui ruut “hoia mind sisselogituna” on märgitud, aegub küpsis pärast 90-päevast tegevusetust. Kui ruut “hoia mind sisselogituna” ei ole märgitud, on küpsis seansiküpsis.

oo

Üldine: Facebooki turundus

Spetsiifiline: Facebook hoiab kasutaja tegevuse põhjal kolmandate isikute veebisaitidel meeles, et kasutaja on loobunud Meta reklaamide vaatamisest

5 aastat

dpr

Üldine: Facebooki turundus

Spetsiifiline: küpsist kasutatakse ekraanikuva optimeerimiseks

7 päeva

dbln

Üldine: Facebooki turundus

Spetsiifiline: küpsist kasutatakse veebisirvija üksikasjade ning Facebooki konto turbeteabe salvestamiseks

2 aastat

act

Üldine: Facebooki turundus

Spetsiifiline: seda küpsist kasutatakse ühe ja sama kasutaja poolt eri aegadel loodud kahe seansi eristamiseks

 

Selle küpsise eluiga oleneb märkeruudu “hoia mind sisselogituna” olekust. Kui ruut “hoia mind sisselogituna” on märgitud, aegub küpsis pärast 90-päevast tegevusetust. Kui ruut “hoia mind sisselogituna” ei ole märgitud, on küpsis seansiküpsis.

 

4.9 Täiendavad üksikasjad

Te võite turundusküpsised ära keelata. Täiendavaid üksikasju kõigi üksikute turundusküpsiste kohta, mida me kasutame, leiab järgmisest tabelist:

Nimi

Kolmas osapool

Otstarve

Säilitamisaeg

__ADFUID__

Adform

Adform

28 päeva

userID

Facebook

Facebook

28 päeva

 

5. Qualtrics

Kasutame teenuseid, mida osutab ettevõte Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA, eesmärgiga teha oma veebisaidil kliendi-, toote- ja kaubamärgiuuringuid. Uuringu läbiviimisel kasutame ID-väärtustega Qualtricsi küpsiseid, peamiselt selleks, et saaksime uuringuseansside üle paremini arvet pidada või uuringuseansse säilitada. Lisateavet ettevõtte Qualtrics LLC kohta saate aadressilt www.qualtrics.com

Nimi

Kolmas isik

Eesmärk

Säilitamisperiood

Uuringu ID

Qualtrics LLC

Küpsist kasutatakse uuringu kasutaja tuvastamiseks ja kasutaja uuringuajaloo salvestamiseks, et uuringuseansside üle arvet pidada või uuringuseansse säilitada.

6 kuud

Viide seansi ID-le ja seansi ID-ga seostava päringu parameetritele

Küpsist kasutatakse seansi ID-le ja kasutaja vastuse URL-ile viitamiseks, nii et kui “salvesta ja jätka” on lubatud, saab uuringu kasutaja oma vastamise juurde naasta ja seda jätkata

Kuni 1 aasta või kui seanss on lõpule viidud

QST

Selle küpsise abil salvestatakse uuring ning takistatakse kasutajal uuringus korduvalt osaleda.

6 kuud

<surveyid><statedata>-reloadSession

Küpsis on mõeldud SSO Authenticatorit kasutavatele uuringutele ja selle abil teavitatakse Qualtricsit, milline seanss tuleb uuesti laadida, kui vastaja lahkub ja naaseb.

15 minutit

URL-i viide, millele võidakse lisada “-singleReload”

Selle küpsise abil salvestatakse uuring ning takistatakse kasutajal uuringus korduvalt osaleda.

6 kuud