Andmekaitse / Küpsised

Andmekaitse

Privaatsuspoliitika

Head kasutajad!

Kasutame võimalust, et jagada teiega teavet andmekaitse kohta, mis on seotud meie veebi- ja mobiilipakkumistega, milleks on:

 • meie veebileht: www.miele.ee
 • meie veebipood: shop.miele.ee
 • samuti kõik rakendused iOS-i ja Androidi jaoks

Eessõna

Miele SIA Eesti filiaal, reg-nr 12128751, aadress: Kesk-Ameerika tn 7-1, EE-10122 Tallinn kui nende veebipakkumiste vastutav andmetöötleja  (edaspidi „Miele“), vastutame teie kui meie pakkumiste kasutaja isikuandmete töötlemise eest isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses.

Meie kontaktandmed:

Miele SIA Eesti filiaal

Kesk-Ameerika tn 7-1,

EE-10122 Tallinn, Eesti

E-posti aadress: privacy@miele.ee

Suhtume teie privaatsuse ja isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt. Seetõttu töötleme teie isikuandmeid ainult kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktide, selle privaatsuspoliitika ja isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Selle privaatsuspoliitika eesmärk on teavitada teid, milliseid isikuandmeid me töötleme seoses oma veebi- ja mobiilipakkumistega teile, mis eesmärgil me seda teeme ja millistel õiguslikel alustel on see lubatud.

Andmekaitseametnik

Meie andmekaitseametniku poole pöördumiseks kirjutage aadressil privacy@miele.ee

Isikuandmed

Isikuandmed hõlmavad teavet, mis on seotud tuvastatud või tuvastamata füüsilise isikuga. Füüsilist isikut tuvastatakse otseselt või kaudselt eelkõige kordumatu tunnuse abil, milleks on nimi, isikukood, asukohaandmed, veebiidentifikaator, samuti või üks või mitu eritunnust, mis väljendavad selle füüsilise isiku füüsilist, füsioloogilist, geneetilist, vaimset, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset identiteeti. See hõlmab kogu teavet teie identiteedi kohta (nt teie nimi, e-posti aadress või postiaadress, teie kliendinumber ja veebiidentifikaatorid). Samas andmed, mida ei ole võimalik seostada teie identiteediga (nt võrgukasutajate arv), ei ole isiku tuvastamist võimaldavad andmed.

Te võite kasutada meie veebi- ja mobiilipakkumisi oma isikut avaldamata ja isikuandmeid edastamata. Kuid meie veebipoe, rakenduste ning mõnede Miele veebilehe ja rakenduste teenuste kasutamisel kogutakse ka teie isikuandmeid.

Isikuandmete säilitamine

Säilitame teie andmeid spetsiaalselt kaitstud serverites. Nende kaitsmiseks on võetud tehnilised ja korralduslikud meetmed, mis kaitsevad teie andmeid kadumise, hävimise, juurdepääsu, muutmise või levitamise eest volitamata isikute poolt. Teie andmetele pääsevad juurde vaid vähesed volitatud isikud, kes vastutavad serverite tehnilise, kaubandusliku või toimetusliku toe eest.

Teie isikuandmed on krüptitud ja need edastatakse läbi Interneti. Kasutame andmeedastuseks SSL-krüptimist (Secure Socket Layer).

Andmetöötluse õiguslik alus

Kui me saame nõusoleku teie isikuandmete töötlemiseks, on isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a: andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.

Kui teie isikuandmeid töödeldakse sellepärast, et see on vajalik lepingu täitmiseks või teiega sõlmitud lepingulise suhte kontekstis, on isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b: isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.

Kui me töötleme teie isikuandmeid juriidilise kohustuse täitmiseks, on isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c: isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks.

Isikuandmete töötlemise õigusliku alusena kohaldatakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f, kui isikuandmete töötlemine on vajalik meie ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

Käesoleva privaatsuspoliitika oluline osa on alati välja tuua õiguslik alus, millele tuginedes me teie isikuandmeid töötleme.  Miele õigustatud huvid on järgmised.

Kasutame isikuandmeid selleks, et

 • osutada teenuseid (sh toodete müük ja tarne), mida pakume oma veebilehel www.miele.ee ja veebipoes shop.miele.ee;
 • identifitseerida klient/tarbija;
 • vältida petturlikke tehinguid;
 • kohandada teenuseid, mida pakume veebilehel www.miele.ee;
 • saata e-sõnumeid, hinnapakkumisi, tellimuse kinnitusi, arveid ja sooritada finantstehinguid;
 • saata tellimuse kinnitusi (sh teave Miele korraldatud kokandusüritustest) e-kirja teel;
 • vastata küsimustele ja päringutele seoses veebilehega www.miele.ee;
 • teavitada ühiskonda Miele tegevustest.

 

Andmete hävitamine ja säilitamise kestus

Kustutame või blokeerime teie isikuandmed alati, kui säilitamise eesmärk on lõppenud. Kuid andmete säilitamist võidakse jätkata, kui see on sätestatud meie suhtes kohaldatavates õigusaktide nõuetes, näiteks seoses kohustusliku säilitamis- ja dokumenteerimiskohustusega. Sellisel juhul kustutame või blokeerime teie isikuandmed pärast vastavate nõuete kehtimise lõppu.

Andmetöötlus seoses meie pakkumiste üldise kasutamisega

Teave kasutamise ja teie kasutatavate sidevahendite kohta

Iga kord, kui lähete meie veebilehele või vaatate meie mobiilipakkumisi, kogume teie kasutatava seadme kohta järgmist teavet: teie brauseri päring ning selle päringu kuupäev ja kellaaeg. Lisaks registreeritakse selle päringu osana edastatud andmete olek ja hulk. Samuti kogume toote- ja versiooniteavet kasutatava brauseri ning seadme operatsioonisüsteemi ja internetiteenuse pakkuja kohta. Jälgime pidevalt, milliselt veebilehelt selle teenuse juurde tuldi.

Töötleme neid andmeid nii, et sisu, näiteks veebilehe sisu, kuvatakse teie seadmesse. Peale selle kasutame andmeid veebi- ja mobiiliteenuste toimimiseks ning häirete tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks, veebi- ja mobiiliteenuste kasutamise ulatuse määramiseks ning kohanduste või täiustuste tegemiseks.

Küpsiste kasutamine

Me kasutame küpsiseid. Need on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis salvestavad teatud sätted ja andmed, et jagada meiega veebis teavet teie brauseri kohta. Tavaliselt sisaldab küpsis selle domeeni nime, kust küpsisefail saadeti, samuti teavet küpsise vanuse ja tähtnumbrilise identifikaatori kohta.

Teavitame teid küpsiste kasutamisest eelnevalt koos vastava märkusega bänneril.

Need küpsised võimaldavad meil koguda ja säilitada järgmiseid andmeid:

 • keeleseaded;
 • otsinguseaded;
 • veebivormi sisu;
 • kasutaja tuvastamise või autentimise teave;
 • ostukorvis olevad tooted;
 • Notepadis olevad tooted;
 • ostukonsultandilt saadud tooted.

Teie andmed, mida kogutakse küpsiste abil, on pseudonüümitud, et andmeid ei saaks seostada konkreetse kasutajaga.

Küpsiste abil andmetöötluse õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

Google Analytics

Me kasutame Google Analyticsit[1] statistiliseks analüüsiks, sh veebilehe www.miele.ee ja veebipoe shop.miele.ee liikluse analüüsimiseks.

Meie serveritesse salvestatud küpsiste kasutamise abil summeerib Google Analytics statistilised ja muud andmed veebilehe www.miele.ee kohta. Google säilitab veebilehe www.miele.ee koondandmed. Google‘i privaatsuspoliitikaga saate tutvuda siin. 

Lisaks saate takistada Google'il koguda küpsiste loodud andmeid, mis on seotud teie veebilehe kasutamisega (sh teie IP-aadress) ning selliste andmete töötlemist Google'i poolt, laadides alla ja installides brauseri lisandmooduli, mis on saadaval lingil https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google'i uuestiturustamise funktsioonid

Google'i uuestiturustamise funktsioon võimaldab meil näidata oma kasutajatele reklaame vastavalt nende huvidele meie muudel Google Adsi võrgustiku veebisaitidel (nn „Google'i reklaamid“ või reklaamid muudel veebisaitidel). Sel eesmärgil analüüsitakse kasutajate suhtlust meie veebisaidil, et oleks võimalik näidata kasutajatele suunatud reklaami ka muudel saitidel pärast meie veebisaidi külastamist. Google salvestab numbri nende kasutajate brauseritesse, kes külastavad Google Display võrgustikus teatud Google'i teenuseid või veebisaiti. See number registreerib nende kasutajate külastused.

Andmetöötluse õiguslik alus on õiguspärane huvi vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f.

Google'i küpsiste kasutamise keelamiseks installige järgmisel lingil pakutav pistikprogramm: www.google.com/settings/ads/plugin

Qualtrics

Kasutame oma veebilehel teenuseid, mida osutab ettevõte Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA, eesmärgiga teha oma toodete ja teenuste korrapäraseks täiustamiseks kliendi-, toote- ja kaubamärgiuuringuid. Uuringus osalejate kohta töödeldakse ainult logiandmeid (kuupäev ja ajatempel / teave teie veebisirvija ja selle sätete kohta / teave teie seadme kohta / kasutusandmed). Saate vabalt otsustada, kas soovite uuringus osaleda. Kui te ei soovi osaleda, võite uuringu hüpikakna selle paremas ülanurgas olevast nupust “X” lihtsalt sulgeda. Andmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek, isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta ning muudatused jõustuvad sellest alates.

Ettevõtte Qualtrics teenuste kasutamisega seoses kasutame ka Qualtricsi küpsiseid, peamiselt selleks, et saaksime uuringuseansside üle paremini arvet pidada või uuringuseansse säilitada. Palun vaadake meie küpsiste kasutamise põhimõtetest lisateavet Qualtricsi küpsiste kasutamise kohta. Lisateavet ettevõtte Qualtrics LLC ja selle kohta, kuidas Qualtrics kasutab isikuandmeid, saate aadressilt https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

Registreerimine

Teil on võimalik end registreerida nii meie veebi- kui ka mobiilipakkumiste kasutajaks. Selleks peate sisestama nõutud andmed, nagu nimi, aadress ja e-posti aadress. Samuti salvestame registreerimise kuupäeva ja kellaaja ning IP-aadressi. Registreerimisprotsessi osana saame teie nõusoleku andmete kasutamise kohta.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus registreerimisel on andmesubjekti antud nõusolek töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil. Kui registreerute lepingu täitmiseks või algatamiseks meiega, on lisaks sellele isikuandmete töötlemise õiguslik alus –

töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.

Registreerimine on vajalik lepingu täitmiseks või algatamiseks teatud teenuste osutamiseks.

Me säilitame teie andmeid seni, kuni see on vajalik lepingu täitmiseks. Peale selle säilitame neid andmeid lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ning majandus- ja maksustamisperioodidest tuleneva kohustusliku aja jooksul. See säilitusperiood on tavaliselt kolm aastat vastava kalendriaasta lõpust alates.

Meie veebipoes tehtud tellimuste töötlemine

Teie isikuandmeid kasutatakse tellimuste töötlemiseks ainult meie ettevõttes ja sidusettevõtetes ning tellimust töötlevas ettevõttes.

Tellimuse töötlemisel teeme koostööd erinevate ettevõtetega, kes vastutavad makse töötlemise ja logistika eest. Tagame, et meie partnerid järgivad isikuandmete kaitse eeskirju. See tähendab, et edastame teie aadressi andmed (nimi, aadress, telefoninumber) vastavale veoettevõttele, kes seejärel tarnib teile teie tellitud tooted.

Selle õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks teiega.

Me säilitame teie andmeid seni, kuni see on vajalik lepingu täitmiseks. Peale selle säilitame neid andmeid lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ning majandus- ja maksustamisperioodidest tuleneva kohustusliku aja jooksul. See säilitusperiood on tavaliselt kolm aastat vastava kalendriaasta lõpust alates.

Tellimuste eest tehtud maksete töötlemine

Sõltuvalt valitud maksemeetodist võib tellimuste eest tehtud maksete töötlemine toimuda teenusepakkuja kaasamise kaudu.

Krediitkaardiga maksmisel edastatakse vajalikud andmed (nt nimi, aadress ja ostuandmed) vastavale krediitkaardiettevõttele.

Maksete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks teiega.

Me säilitame teie andmeid seni, kuni see on vajalik lepingu täitmiseks. Peale selle säilitame neid andmeid lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ning majandus- ja maksustamisperioodidest tuleneva kohustusliku aja jooksul. See säilitusperiood on tavaliselt kolm aastat vastava kalendriaasta lõpust alates.

Andmete täiendav töötlemine Miele pakutavaid rakendusi kasutades

 

Rakenduste kasutamisel töödeldakse järgmisi andmeid:

 • registreerimisandmed;
 • kliendinumber, Miele konto;
 • seadme(te) seerianumber;
 • seadmete funktsionaalsed omadused, seadme põhiandmed;
 • seadme kasutusandmed;
 • seadme olekuandmed;
 • rakenduse kasutusandmed;
 • telekommunikatsiooni personaalselt identifitseeritavad omadused telekommunikatsiooni jaoks.

Kui soovite kasutada rakenduse Miele@mobile kõiki võimalusi, on vaja teatud süsteemiõigusi. Rakenduse kasutamise alustades ja/või ainult vastava funktsiooni kasutamisel palutakse teil anda vastavad load. Pange tähele, et rakenduse nõuetekohane kasutamine nõuab juurdepääsu teie mobiilsideseadme (nutitelefon või tahvelarvuti) teatud funktsioonidele ja juurdepääsu teie isikuandmetele.

Rakendus Miele@mobile on saadaval rakenduste poodides (Google Play Store ja Apple App Store), mida haldavad kolmandad isikud. Rakenduse allalaadimine nõuab tavaliselt eelnevat registreerimist vastavas rakenduse poes. Meil ei ole võimalik mõjutada sellises kontekstis kogutud, töödeldud ja kasutatud isikuandmeid. Selles kontekstis on vastutav amet asjaomase rakenduse poe operaator ainuisikuliselt.

 Andmetöötluse õiguslik alus on nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a. Kuivõrd isikuandmete töötlemine on vajalik vastava rakendusega pakutavate teenuste osutamiseks, on lisaks eespool öeldule selle õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Lisaks hinnatakse anonüümselt seadme kasutusandmeid, et meie tooteid ja rakendust saaks pidevalt optimeerida. Selle õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f, mille kohaselt toote ja teenuse optimeerimine õigustab meie õigustatud huvi.

Me töötleme andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • meie pakutavate toodete ja teenuste täiustamine (näiteks kasutatavad programmid ning kodumajapidamisseadmete ja rakenduste muud funktsioonid);
 • teie vajadustele vastavate teenuste ja toodete eesmärgipärane pakkumine;
 • häirete kõrvaldamine või ennetamine;
 • rakenduse kasutatavuse tagamine ja täiustamine;
 • rakenduse pakutavate teenuste osutamine.

Me säilitame andmeid ainult seni, kuni see on vajalik vastava eesmärgi saavutamiseks.

Suhtlus meiega

Te saate võtta meiega ühendust mitmel moel, sealhulgas meie veebilehel asuva kontaktivormi kaudu.

Kontaktid

Te saate võtta meiega ühendust telefoni, klientidele mõeldud teabeliini, e-posti või posti teel. Kui soovite kasutada mõnda neist kontaktivalikutest, kogume teie isikuandmeid, mida te meile annate valitud võimalust kasutades. See võib olla teie nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber. Te saate ise otsustada, millist teavet te soovite meile anda nende kontaktivalikute kohta.

Me töötleme neid andmeid ainult selleks, et vastata teie päringule või taotlusele või et seda töödelda.

Kui soovite kasutada meie veebipakkumises olevat kontaktivormi, kogume teie poolt kontaktivormi sisestatud kontaktandmeid, milleks on eelkõige teie nimi ja e-posti aadress. Lisaks sellele säilitame IP-aadressi ning päringu tegemise kuupäeva ja kellaaja. Me töötleme kontaktvormi kaudu edastatud andmeid ainult selleks, et vastata teie päringule või taotlusele.

Kontaktivalikute kasutamise õiguslik alus, tühistamine

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus pakutud kontaktivalikute kasutamisel on teie nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a. Te võite oma nõusoleku igal ajal tühistada. Pärast seda, kui oleme päringut töödelnud, salvestatakse andmed esmalt päringu sündmustelogis. Andmete kustutamist saab nõuda igal ajal, vastasel juhul kustutatakse need pärast päringuga seotud tegevuse lõpetamist. Kustutame andmed kohe, kui me ei ole kohustatud neid majandus- või maksueeskirjade tõttu säilitama.

Sotsiaalmeedia

Meie veebi- ja mobiilipakkumistest leiate lingid sotsiaalvõrgustikele, nagu Facebook, samuti meie YouTube‘i kanalile. Lingid on tähistatud pakkuja vastava logoga.

Linkide klõpsamisel avanevad vastavad suhtlusvõrgulehed, kuid nende suhtes seda privaatsuspoliitikat ei kohaldata. Lisateavet kohaldatavate sätete kohta saate vastava pakkuja privaatsuspoliitikast. Need leiate siit:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

YouTube: https://policies.google.com/privacy

Teie õigused

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele on huvitatud isikutel erinevad õigused. Kui soovite selles veenduda või lisateavet, võtke meiega ühendust endale sobival ajal.

Teil on eelkõige järgmised õigused:

 • Õigus tutvuda andmetega Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 15 on teil õigus saada kinnitust selle kohta, kas me töötleme teid käsitlevaid isikuandmeid. Kui teie isikuandmeid töödeldakse, võite meilt paluda lisateavet sellise töötlemise kohta.
 • Õigus parandamisele Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 16 on teil õigus nõuda teid puudutavate töödeldavate isikuandmete parandamist ja/või täiendamist, kui need ei ole õiged või on puudulikud.
 • Õigus töötlemise piiramisele Teatud tingimustel on teil kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 18 õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Õigus kustutamisele Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 17 on teil teatud juhtudel õigus nõuda teie kohta säilitatavate isikuandmete kustutamist.
 • Andmete ülekandmise õigus Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 20 on teil teatud juhtudel õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid, mille te olete esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale ilma meiepoolse takistuseta.

Kui teie isikuandmed põhinevad õiguslikel huvidel ja neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f, on teil õigus esitada vastuväide teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 21 eeldusel, et need põhjused tulenevad teie konkreetsest olukorrast.

Vastuväiteid

Kui arvate, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine meie poolt ei vasta sellele privaatsuspoliitikale või kohaldatavale privaatsuspoliitikale, võite esitada vastuväite meie andmekaitseametnikule. Seejärel uurib andmekaitseametnik probleemi ja teavitab teid tulemusest. Lisaks on teil õigus pöörduda ka järelevalveasutuse poole.

Lisateave

Andmete edastamine kolmandatele isikutele

Põhimõtteliselt ei edasta me isikuandmeid kolmandatele isikutele väljaspool selles privaatsuspoliitikas selgitatud eesmärke. Kuid kui me oleme seaduse või kohtuotsuse alusel seda kohustatud tegema, edastame teie andmed asutustele, kellel on õigus seda teavet saada:

 • Miele võib edastada teie isikuandmeid ametiasutustele, sealhulgas riigiasutustele ja muudele institutsioonidele (nt õiguskaitseasutused, vannutatud notarid, maksuametid, järelevalveasutused ja finantsasutused) seoses kohtumenetlusega;
 • kindlustusseltsidele nõuete korral;
 • audiitoritele, finantskonsultantidele või teistele Miele heaks kiidetud isikuandmete töötlejatele üksnes õigusaktidega ettenähtud ulatuses;
 • kolmandatele isikutele, kes vastutavad erinevate registrite loomise eest (nt krediidiregistrid, äriregistrid või muud registrid, mis koguvad isikuandmeid);
 • muudele kolmandatele isikutele, kes on seotud Miele teenuse osutamisega, sealhulgas panga- või liisingufirmad, arhiiviasutused, posti- ja kullerfirmad, veoettevõtjad;
 • kõikidele teistele kolmandatele isikutele, et kaitsta meie seadusest tulenevaid õiguseid (sealhulgas teabe edastamine isikutele, et vältida pettust).

 

Lingid muudele veebilehtedele

Meie veebipakkumine sisaldab linke teistele veebilehtedele. Need lingid on tavaliselt vastavalt tähistatud. Meil ei ole võimalik mõjutada seda, mil määral lingitud veebilehed vastavad kohaldatavatele isikuandmete kaitse eeskirjadele. Seetõttu soovitame teil tutvuda teiste veebilehtede privaatsuspoliitikaga.

Muudatused sellesse privaatsuspoliitikasse

Privaatsuspoliitika versioon on tähistatud kuupäevaga (allpool). Jätame endale õiguse muuta seda privaatsuspoliitikat mis tahes ajal. Praeguse versiooniga saab tutvuda veebipakkumises. Vaadake regulaarselt veebipakkumist ja tutvuge kehtiva privaatsuspoliitikaga.

Selle privaatsuspoliitika versioon: mai 2018

 

Miele digiabiline

Miele digiabiline on nö vestlusrobot, mida pakub meie tehniliste teenuste osutaja e-bot7 GmbH, Perusastraße 7, 80333 München. Miele digiassistent aitab teil otsida teavet Miele teenusepakettide, näiteks pakettide Miele Service Certificate, Coffee Care või Exclusive Care kohta ja neid osta. Saate lihtsalt oma küsimused vestluseaknasse sisestada. Miele digiabiline annab teile seejärel vastused. Kui te soovite taotleda Miele teenindussertifikaati, saadab Miele digiabiline teile asjakohase veebivormi lingi.

Miele digiabiline ei vasta klientide lepinguid puudutavatele küsimustele. Kui teil on selliseid küsimusi, võtke palun ühendust meie klienditeenindusega (https://www.miele.ee/majapidamine/kontaktid-45.htm). Miele digiabilise kasutamiseks ei küsita ega vajata isikuandmeid. Kõige rohkem kogutakse teavet vastava seadmeliigi kohta, aga mitte seadme tunnusnumbrit, nt seerianumbri kaudu, mida on Miele digiabilise puhul vaja.

Me töötleme teie andmeid teie muredega tegelemiseks ning meie äri- ja teenindusprotsesside, sealhulgas Miele digiabilise kontrollimiseks, mis on meie õigustatud huvi. Töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Kui te ostate Miele teenindussertifikaadi või muu Miele teeninduspaketi, on töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Töötlejana tegutseb meie nimel ja meie juhiste alusel E-bot7 GmbH.

Miele digiabilisele esitatud küsimusi ning ka kasutusandmeid, st vestluse kestus, sõnumite ajatempel, dialoogide arv ja kasutajate ligikaudne asukoht, säilitatakse kuni 90 päeva. Pärast seda kustutatakse teie küsimused pöördumatult. Lisaks säilitatakse kasutusandmed anonüümselt, statistikaeesmärkidel. Isikuandmeid ei hinnata.

 

 

[1] Google Analytics on Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, USA (edaspidi „Google“) poolt pakutav veebianalüütika teenus.

Küpsised

Cookie Notice

SIA Miele Eesti filiaalist kasutab oma veebilehel „küpsiseid“. Küpsisepoliitikas selgitame me üksikasjalikult, millist liiki küpsiseid Miele kasutab, milliseid andmeid nendega töödeldakse, milline on küpsise eluiga ja millised on Teie õigused seoses küpsistega. Teie praegused sätted seoses küpsistega, mis vajavad nõusolekut:

1. Üldine teave

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse Teie arvutisse või lõppseadmesse, kui Te kasutate meie veebilehti. Miele veebilehe külastamisel võidakse Teie süsteemi salvestada küpsis. See sisaldab üksikute märkide jada, mida võidakse kasutada Teie veebilehitseja tuvastamiseks, kui Te järgmisel korral veebilehte külastate. Küpsiseid on peamiselt kahte liiki:

 • Ajutised küpsised: need küpsised, mida kutsutakse ka seansiküpsisteks, salvestatakse Teie arvutisse või lõppseadmesse ajutiselt, kui Te meie veebilehte külastate, misjärel need kustutatakse.
 • Püsiküpsised: need küpsised jäävad Teie arvutisse pikemaks ajaks.

Üldiselt kasutab Miele erinevaid internetitehnoloogiaid (nt küpsised, Java-Script), et muuta Miele veebirakenduste kasutamine Teie jaoks lihtsamaks ning seda optimeerida. See tähendab:

 • tuvastada Teid, kui Te logite sisse meie e-poodi ning kindlustada Teile kohandatud kehtivate turvastandardite järgimine;
 • aidata meil meeles pidada tooteid, mille Te olete oma ostukorvi või tahvlisse[A1]  lisanud;
 • näidata Teile toodete kogust, mille Te olete veebilehel oma ostukorvi või tahvlisse [A2] lisanud;
 • Jätta meelde Teie poolt seansi ajal valitud keel, nii et Te saaksite meie lehtedel hõlpsamalt ringi liikuda;
 • analüüsida andmeid, näiteks hinnata külastajate arvu meie veebilehel või kõige sagedamini külastatud veebilehti. Analüüsi tulemusi kasutame me oma veebilehe optimeerimiseks.

Muutes oma veebilehitsejas küpsiste sätteid, saate Te küpsiste edastamist keelata või piirata. Te võite juba salvestatud küpsised igal ajal kustutada. Lisateavet selle kohta, kuidas küpsiseid kustutada, leiate siit:

Palume tähele panna, et kui Te küpsised ära keelate, siis ei pruugi Te kõiki veebilehe funktsioone enam kasutada saada. Küpsiste seadistamise valikud leiate enamike veebilehitsejate menüüst. Tavaliselt on veebilehitsejal järgmised seadistusvalikud:

 • Küpsiste vaatamine,
 • Küpsiste lubamine,
 • Kõikide või teatud küpsiste keelamine
 • Kõikide küpsiste keelamine veebilehitseja sulgemisel
 • Küpsiste blokeerimine
 • Teavitus, kui küpsis salvestatakse
 • Sirvimisliikluse jälgimise keelamine (loobumine)

Kui Te külastate meie veebilehte, siis teavitab bänner Teid küpsiste kasutamisest ja küsib Teie nõusolekut küpsiste jaoks, mis nõusolekut vajavad. Te võite oma nõusoleku edaspidiseks igal ajal tagasi võtta, kasutades seadete nuppe küpsisepoliitika päises.

 

2. Tehniliselt vajalikud küpsised (hädavajalikud küpsised)

Hädavajalikud küpsised on vajalikud veebilehtedel ringiliikumiseks ja nende funktsioonide kasutamiseks, nt veebilehe registreerimisosale juurdepääsuks või vestlusakna kasutamiseks. Ilma nende küpsisteta ei ole võimalik kasutada veebilehe teatud funktsioone.

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks tehniliselt vajalikke küpsiseid kasutades on õigustatud huvi vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f. Õigustatud huvi tähendab, et töötlemine on vajalik veebilehtedel ringiliikumiseks ja nende funktsioonide kasutamiseks. Tehniliselt vajalike küpsistega kogutavaid andmeid ei kasutata kasutajaprofiilide loomiseks.

Hädavajalikke küpsiseid keelata ei saa. Hädavajalikud küpsised, mida me kasutame, on üldiselt niinimetatud seansiküpsised, mis kustuvad automaatselt kui veebilehitseja seanss on lõppenud.

 

Küpsiste kasutamise põhimõtted

Miele digiabiline – vestlusrobot e-bot7

Me kasutame oma veebisaidil Miele digiabilist, nö vestlusrobotit, mida pakub meie tehniliste teenuste osutaja e-bot7 GmbH, Perusastraße 7, 80333 München. Selleks et pakkuda teile vestlusrobotifunktsiooni, peame kasutama tehnoloogiaid nagu seansi säilitamine ja kohalik säilitamine, eeskätt tehniliseks autentimiseks, vestluse ajaloo taastamiseks ning analüütika / kvaliteedi tagamise eesmärkidel. Ilma nende tehnoloogiateta ei saa vestlusroboti teenust kasutada. Neid tehnoloogiaid kasutatakse üksnes siis, kui te aktiivselt taotlete vestlusakna teenuse kasutamist. Üksikasjalikumat teavet e-bot7 ja vestlusrobotifunktsiooni kasutamisega seotud andmetöötlemistegevuste kohta vaadake palun meie privaatsuspõhimõtetest.

Nimi

Kolmas isik

Eesmärk

Säilitamisperiood

Ebot7/webchat/env (seansi säilitamine)

e-bot7 GmbH

Teave vestlusrakenduse kasutuskeskkonna kohta

Seanss

Ebot7/webchat/config (seansi säilitamine)

Teave vestlusrakenduse versiooni kohta

Seanss

Chat-jwt

(Kohalik säilitamine)

Seansi võti kasutaja tehniliseks autentimiseks (anonümiseeritud ID)

Piiramatu (aga autentimisvõti muutub 24 tunni pärast kehtetuks)

convId_

(Kohalik säilitamine)

Vestluse ID vestluse ajaloo taastamiseks (anonüümne ID)

Piiramatu (aga autentimisvõti muutub 24 tunni pärast kehtetuks)

Eb7UUID:

(Kohalik säilitamine)

Analüütika ID vestlusakna avamise, laadimise ja sulgemise jälgimiseks (anonüümne ID)

Piiramatu (aga autentimisvõti muutub 24 tunni pärast kehtetuks)

 

Mõned hädavajalikud küpsised edastatakse ja/või neid kasutavad kolmandad osapooled. Teave kolmandate osapoolte ja nende vahendite kohta, mille jaoks me hädavajalikke küpsiseid kasutame, on toodud allpool.

 

2.1 Google

Meie veebileht kasutab erinevaid hädavajalikke küpsiseid, mille edastab ja/või mida kasutab Iiri seaduste kohaselt asutatud ettevõte Google Ireland Limited ('Google) (registrikood: 368047), mille registrijärgne asukoht on Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa (edaspidi 'Google'). Lisainfo nende Google'i teenuste kohta on toodud allpool ja aadressil https://www.google.com/privacy/ads/.

Google Tag Manager

Google Tag Manager on sildihaldussüsteem (TMS), mis võimaldab veebilehtedel kiiresti ja hõlpsalt uuendada mõõtmiskoode ja seotud koodifragmente, mida tuntakse veebilehtedel või mobiilirakendustes ühtse nimetaja all sildid (tags). Kui projekti on lisatud Tag Manageri koodi väike segment, suudab veebileht ohutult ja lihtsalt kasutada veebipõhisest kasutajaliidesest analüütika- ja mõõtmissiltide konfiguratsioone.

Lisateavet Google Tag Manageri kohta leiab siit.

2.2 Täiendavad üksikasjad

Täiendavaid üksikasju kõikide üksikute hädavajalike küpsiste kohta, mida me kasutame, leiab järgmisest tabelist:

Nimi

Kolmas osapool

Otstarve

Säilitamisaeg

 

NID

 

 

Google

 

 

 

Google Tag Manager

 

 

6 kuud

gtm_auth

 


Seansiküpsis

 

gtm_debug

gtm_preview

 

3. Analüüsiküpsised

Lisaks kasutame me oma veebilehel küpsiseid, mis võimaldavad analüüsida Teie kasutajakäitumist (niinimetatud analüüsiküpsised). Nende küpsiste abil kogume ja säilitame me järgmisi andmeid:

 • lehe külastussagedus
 • otsingu märksõnad
 • veebilehe funktsioonide kasutamine

Küpsiste abil kogutud andmed anonümiseeritakse nii, et andmete omistamine konkreetsele kasutajale ilma täiendavate andmeteta ei ole enam võimalik.

Selline töötlemine võimaldab meil parandada oma veebilehe kvaliteeti ja sisu. Sellise andmetöötluse õiguslikuks aluseks on nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a. Te võite oma nõusoleku edaspidiseks igal ajal tagasi võtta, hallates oma sätteid küpsisepoliitika päises.

Mõned analüüsiküpsised salvestatakse ja/või neid kasutavad kolmandad osapooled. Teave kolmandate osapoolte ja nende vahendite kohta, mille jaoks me analüüsiküpsiseid kasutame, on toodud allpool.

3.1 Google

Meie veebileht kasutab erinevaid analüüsiküpsiseid, mille edastab ja/või mida kasutab Iiri seaduste kohaselt asutatud ettevõte Google Ireland Limited ('Google) (registrikood: 368047), mille registrijärgne asukoht on Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa (edaspidi 'Google'). Lisainfo nende Google'i teenuste kohta on toodud allpool ja aadressil https://www.google.com/privacy/ads/.

Google Analytics

Meie veebileht kasutab Google Analytics'i funktsiooni, et kujundada ja täiustada veebilehte vastavalt nõudmisele. Google Analytics kasutab niinimetatud küpsiseid, mis salvestatakse Teie lõppseadmesse ja mis võimaldavad analüüsida, kuidas Te meie veebilehte kasutate. Küpsiste loodav teave edastatakse tavaliselt Google'i serverisse USA-s ja salvestatakse seal. Antud veebilehel kasutame me IP-aadressi maskeerimist (niinimetatud IP masking), st, et Google lühendab Teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikide piires või muudes Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides enne selle edastamist USA-sse ja seal salvestamist. Ainult erandjuhtudel edastatakse USA Google'i serverisse täielik IP aadress ja lühendatakse seal.

Käesoleva veebilehe haldaja nimel kasutab Google seda teavet, et hinnata, kuidas Te meie veebilehte kasutate, koostada aruandeid veebilehe aktiivsuse kohta ning pakkuda täiendavaid teenuseid veebilehe haldajale seoses veebilehe ja interneti kasutusega.

Kui Te olete Google'i konto omanik ja olete andnud nõusoleku reklaamide isikupärastamiseks (edaspidi 'reklaamide isikupärastamine'), siis hõlmavad Google'i teenused ka aruandeid Teie reklaamimeetmete tõhususe kohta (sh seadmeülesed aruanded), demograafia ja meie kasutajate huvide kohta, kui ka funktsioone veebipõhise reklaamimise seadmeülese edastamise kohta. Sellisel juhul on andmetöötluse õiguslikuks aluseks Teie Google'ile antud nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

Te võite oma andmete kogumise või hindamise suhtes Google Analytics'i poolt esitada vastuväite, laadides alla ja installides veebilehitseja lisamooduli, mis on kättesaadav järgmise lingi kaudu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Meie saadetud ja küpsistega seotud andmed, kasutajate ID-d või reklaami ID-d kustutatakse automaatselt 14 kuu pärast.

Lisainfo saamiseks Google Analytics'i kasutustingimuste kohta külastage palun lehte https://www.google.com/analytics/terms/.

3.2 Täiendavad üksikasjad

Te võite analüüsiküpsised ära keelata. Täiendavaid üksikasju kõikide üksikute analüüsiküpsiste kohta, mida me kasutame, leiab järgmisest tabelist:

Nimi

Kolmas osapool

Otstarve

Säilitamisaeg

 

_ga

 

Google

 

 

 

Google Analytics
 

 

2 aastat

_gid

 

24 tundi

 

_gat

1 minut

 

 

AMP_Token

 

30 sekundit kuni 1 aasta

 

 

_gac_<property-id>

90 päeva

 

4. Turundusküpsised

Taasturundamise otstarbel ja veebireklaamide näitamiseks kasutame kolmandate isikute nn turundusküpsiseid.

Taasturundamine tähendab tehnoloogiaid, mille puhul kasutajale, kes on külastanud teatud veebilehte, kuvatakse ka pärast sellelt veebilehelt lahkumist veel sobivat reklaami. Selle jaoks tuleb veebikasutajad väljaspool oma veebilehte uuesti ära tunda, milleks kasutatakse vastavate teenusepakkujate küpsiseid. Peale selle võetakse arvesse senist kasutuskäitumist. Kui kasutaja vaatab näiteks teatud tooteid, saab neid või sarnaseid tooteid talle teistel veebilehtedel reklaamina kuvada. Tegu on isikustatud reklaamiga, mis on kohandatud üksiku kasutaja vajadustele. Selle isikustatud reklaami jaoks ei ole vaja, kasutajat lisaks äratundmisele tuvastada. Seepärast ei seosta me ka taasturundamise jaoks kasutatavaid andmeid muude andmetega.

Kasutame selliseid tehnoloogiaid veebireklaamide näitamiseks. Reklaamide näitamiseks kasutame kolmandate isikute teenuseid.

Õiguslik alus andmete töötlemiseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolek).

Kasutame järgmisi turundusküpsiseid.

Google'i taasturundamise funktsioon

Google'i taasturundamise funktsiooniga saame oma kasutajatele teistel veebilehtedel Google Adsi võrgusiseselt (nn Google'i reklaamid või reklaamid teiste lehtedel) kuvada nende huvide põhiselt reklaame. Selle jaoks analüüsitakse kasutajate interaktsiooni meie veebilehel, et näidata kasutajatele ka pärast meie veebilehe külastust teistel lehtedel suunatud reklaami. Selle jaoks salvestab Google numbri nende kasutajate veebilehitsejatesse, kes külastavad Google'i teatud teenuseid või Google'i kuvavõrgustiku veebilehti. Küpsiseks nimetatava numbri abil registreeritakse selle kasutaja külastused. Number on mõeldud teatud arvuti veebilehitseja üheseks tuvastamiseks, mitte isiku tuvastamiseks; isikuandmeid ei salvestata.

Google'i küpsiste kasutamise saate inaktiveerida, installides järgmisel lingil pakutava pistikprogrammi: www.google.com/settings/ads/plugin.

Google'i konversiooni jälgimine

Lisaks kasutame sellega seoses Google'i konversiooni jälgimist. Kui klõpsate Google'i näidataval reklaamil, paigaldatakse teie lõppseadmesse 30 päeva kehtiv küpsis konversiooni jälgimiseks. See küpsis ei ole mõeldud isiku tuvastamiseks. Teave, mis saadakse konversiooniküpsise abil, on ette nähtud Google Adsi klientidele konversioonistatistika koostamiseks.

Huvipõhised Google'i reklaamid saab oma veebilehitseja kaudu Google'is inaktiveerida, kui aktiveerite aadressil https://adssettings.google.de/authenticated suvandi “väljas” või kasutate inaktiveerimiseks aadressi https://www.aboutads.info/choices/.

Täiendavaid üksikasju kõikide üksikute analüüsiküpsiste kohta, mida me kasutame, leiab järgmisest tabelist:

Nimi

Kolmas osapool

Otstarve

Säilitamisaeg

 

Google

Kasutatakse selleks, et määrata kindlaks kasutaja kaasamine katsesse ja katsete aegumine, mille kasutaja on kaasatud.

90 päeva

_opt_awcid

Kasutatakse Google Adsi kliendi ID-dega vastendatud kampaaniate puhul.

24 tundi

_opt_awmid

Kasutatakse Google Adsi kampaania ID-dega vastendatud kampaaniate puhul

24 tundi

_opt_awgid

Kasutatakse Google Adsi reklaamirühmade ID-dega vastendatud kampaaniate puhul.

24 tundi

_opt_awkid

Kasutatakse Google Adsi kriteeriumi ID-dega vastendatud kampaaniate puhul.

24 tundi

_opt_utmc

Talletab viimase utm_campaign päringu parameetri.

24 tundi

 

Google'i turundusplatvormi muud teenused

Peale selle kasutab meie veebileht Google'i turundusplatvormi (endine Google Doubleclick) muid teenuseid. Need teenused kasutavad küpsiseid, et paigutada kasutaja jaoks asjakohaseid reklaame, parandada kampaaniateenuste aruandeid või vältida kasutajale sama reklaami mitu korda kuvamist.  

Google koostab küpsise ID, millised reklaamid millises veebilehitsejas esitati ja saab nii ennetada, et neid kuvatakse mitu korda. Peale selle saab Google küpsise tunnuse abil registreerida nn konversioone, st kas kasutaja näeb reklaami ja avab hiljem reklaamija veebilehe ning sealt midagi ostab. Google'i andmetel ei sisalda need küpsised isikuandmeid.

Teie veebilehitseja loob automaatselt otseühenduse Google'i serveriga. Me ei saa mõjutada Google'i poolt selle teenuse kasutamisel kogutavate andmete mahtu ega edasist kasutamist. Google'i andmetel saab Google selle teenuse kasutamisel teavet, et olete avanud meie veebilehe vastava osa või klõpsasite meie reklaamil. Kui olete registreeritud mõnes Google'i teenuses, saab Google külastuse siduda kasutajakontoga. Isegi kui te ei ole Google'is registreeritud või ei ole sisse loginud, on võimalik, et pakkuja saab teada teie IP-aadressi ja salvestab selle.

Lisaks võimaldavad küpsised meil mõista, kas teete teatud tegevusi meie veebilehel pärast meie reklaami avamist või sellel klõpsamist (konversiooni jälgimine) Google'is või mõnel muul platvormil (Floodlight). Google kasutab seda küpsist, et mõista sisu, mille kaudu jõudsite meie veebilehele, et teile saaks hiljem suunatud reklaami saata.

Jälgimise takistamiseks peate oma veebilehitsejat vastavalt seadistama (nt kolmandate isikute küpsised inaktiveerima), inakiveerima konversiooni jälgimise küpsised, blokeerides oma veebilehitseja sätetes domeeni www.googleadservices.com küpsised; huvipõhiste reklaamidega seoses blokeerite pakkujad, kes osalevad isereguleerimiskampaanias About Ads, lingil https://www.aboutads.info/choices või lingil https://www.google.com/settings/ads/. Juhime teie tähelepanu, et sellisel juhul võib olla võimalik, et te ei saa selle veebilehe kõiki funktsioone täismahus kasutada.

Lisateavet Google'i turundusplatvormi kohta saate aadressil https://marketingplatform.google.com/. Lisateavet leiate ka Network Advertising Initiative'i (NAI) veebilehelt https://www.networkadvertising.org/.

 

_gcl_au

Google, Reprise

Kasutab Google AdSense reklaami tõhususega eksperimenteerimiseks erinevatel veebilehtedel, kus kasutatakse nende teenuseid.

90 päeva

Doubleclick_spotlight

Google, Reprise

Sildid reklaami analüüsimiseks ja teada saamiseks, millised reklaamid, kampaaniad või tooted müüvad kõige paremini.

540 päeva

Doubleclick

Google, Reprise

 

540 päeva

 

4.1 Adform

Oma veebilehel kasutame me turundusküpsiseid, mida pakub ja/või kasutab Adform.

Adform on tehnoloogiaettevõte, mis pakub veebireklaami teenuseid maailma suurimatele veebilehtedele ja reklaamiandjatele.

Lisateavet Adformi küpsiste kasutamise kohta leiab siit.

4.2 Facebook

Oma veebilehel kasutame me turundusküpsiseid, mida pakub ja/või kasutab Facebook.

Facebooki küpsiseid kasutatakse siis, kui Teil on Facebooki konto, kui Te kasutate Facebooki tooteid, sh Facebooki veebilehte ja rakendusi või külastate teisi veebilehti ja rakendusi, mis kasutavad Facebooki tooteid (sh nuppu „meeldib“ või muid Facebooki tehnoloogiaid). Küpsised võimaldavad Facebookil pakkuda Teile Facebooki tooteid ja mõista teavet, mida nad Teie kohta saavad, sh teavet selle kohta, kuidas Te kasutate teisi veebilehti ja rakendusi, sõltumata sellest, kas Te olete registreerinud kasutaja või sisse loginud.

Lisateavet Facebooki küpsiste kohta leiab siit.

4.3 Täiendavad üksikasjad

Te võite turundusküpsised ära keelata. Täiendavaid üksikasju kõigi üksikute turundusküpsiste kohta, mida me kasutame, leiab järgmisest tabelist:

Nimi

Kolmas osapool

Otstarve

Säilitamisaeg

__ADFUID__

Adform

Adform

28 päeva

userID

Facebook

Facebook

28 päeva

 

Qualtrics

Kasutame teenuseid, mida osutab ettevõte Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA, eesmärgiga teha oma veebisaidil kliendi-, toote- ja kaubamärgiuuringuid. Uuringu läbiviimisel kasutame ID-väärtustega Qualtricsi küpsiseid, peamiselt selleks, et saaksime uuringuseansside üle paremini arvet pidada või uuringuseansse säilitada. Lisateavet ettevõtte Qualtrics LLC kohta saate aadressilt www.qualtrics.com

Nimi

Kolmas isik

Eesmärk

Säilitamisperiood

Uuringu ID

Qualtrics LLC

Küpsist kasutatakse uuringu kasutaja tuvastamiseks ja kasutaja uuringuajaloo salvestamiseks, et uuringuseansside üle arvet pidada või uuringuseansse säilitada.

6 kuud

Viide seansi ID-le ja seansi ID-ga seostava päringu parameetritele

Küpsist kasutatakse seansi ID-le ja kasutaja vastuse URL-ile viitamiseks, nii et kui “salvesta ja jätka” on lubatud, saab uuringu kasutaja oma vastamise juurde naasta ja seda jätkata

Kuni 1 aasta või kui seanss on lõpule viidud

QST

Selle küpsise abil salvestatakse uuring ning takistatakse kasutajal uuringus korduvalt osaleda.

6 kuud

<surveyid><statedata>-reloadSession

Küpsis on mõeldud SSO Authenticatorit kasutavatele uuringutele ja selle abil teavitatakse Qualtricsit, milline seanss tuleb uuesti laadida, kui vastaja lahkub ja naaseb.

15 minutit

URL-i viide, millele võidakse lisada “-singleReload”

Selle küpsise abil salvestatakse uuring ning takistatakse kasutajal uuringus korduvalt osaleda.

6 kuud