Teave kriitiliste ainete kohta

Euroopa Liidu määruse 1907/2006 art 33 kohane teavitamiskohustus nn REACH-i kandidaatainete loetelu ainete kohta

Viimase uuendamise kuupäev 08.07.2021

Teavet selle kohta, kas meie toodetes olevad tooted sisaldavad mõnda nn REACH-i kandidaatainete loetellu kuuluvat ainet > 0,1 massiprotsendi, leiate PDF-ist.

Kõigi ainete kasutamise piiranguid reguleerivate Euroopa nõuete järgimisega tagab “Miele”, et meie toodete otstarbe- ja nõuetekohasel kasutamisel ja käitlemisel on välistatud keskkonna- ja terviseohtude tekkimine.